Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 53 (2012) Брендинг як складова комплексу маркетингових комунікацій банку. Анотація   PDF
Світлана Борисівна Єгоричева
 
№ 6(62) (2013) БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОДУКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД Анотація   PDF
С. М. ДЕНЬГА
 
№ 52 (2012) Бухгалтерський облік і звітність – основа розкриття економічних злочинів. Анотація   PDF
Володимир Іванович Лазуренко, Віталій Юрійович Захарченко
 
№ 55 (2012) Бухгалтерський облік вартості підприємства як специфічного товару Анотація   PDF
Максим Вікторович Корягін
 
№ 4(66) (2014) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДИСКОНТУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ Анотація
Н. В. РОГОВА
 
№ 3(59) (2013) Бухгалтерський облік у контексті реалізації завдань системи економічної безпеки підприємства: проблеми методології Анотація   PDF
К. П. Боримська
 
№ 52 (2012) Бухгалтерський облік у системі процесно-орієнтованого управління підприємством. Анотація   PDF
Євгенія Анатоліївна Карпенко
 
№ 6 (51) (2011) Відповідність кооперативних принципів Міжнародного кооперативного альянсу сучасним змінам глобальної економіки. Анотація   PDF
Юрій Сергійович Радченко
 
№ 2(58) (2013) ВАЛЮТНІ ДИСБАЛАНСИ ТА МОНЕТАРНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Є. О. МЕДВЕДКІНА, В. А. ЗОЛОТЬКО
 
№ 2(74) (2016) ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ Анотація
В. В. Гладка
 
№ 3(75) (2016) ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. Л. ПЕТРОВА
 
Том 2, № 1(69) (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОЗИЦІОНУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНИХ ІННОВАЦІЙ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація
О. В. КОВАЛЕНКО
 
№ 1(56) (2013) Визначення можливості здійснення організаційних змін на основі оцінки системи управління банком Анотація   PDF
Маріана Володимирівна Максімова
 
№ 53 (2012) Визначення мотивації в управлінні: теоретичні підходи. Анотація   PDF
Лариса Миколаївна Гасюк
 
Том 1, № 1(69) (2015) ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Н. Г. СЕЙСЕБАЄВА
 
№ 53 (2012) Визначення рівня задоволеності споживачів як основна умова конкурентоспроможності ВНЗ на ринку надання освітніх послуг. Анотація   PDF
Валентина Василівна Полянко, Наталя Стефанівна Канут
 
№ 3(59) (2013) Визначення ролі організаційної, економічної та корпоративної культури у господарській діяльності фірм Анотація   PDF
О. Б. Лобко
 
№ 53 (2012) Визначення сутності соціального капіталу споживчої кооперації. Анотація   PDF
Наталія Валентинівна Мокєрова
 
№ 1(73) (2016) Використання автоматизованих веб-ресурсів для забезпечення якості освітніх послуг Анотація
А. Gafiyak, S. Kropyvnytskyi
 
№ 4(76) (2016) ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
В. А. ГРОСУЛ, Т. Є. ІЩЕЙКІН
 
№ 2(64) (2014) ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В ОПЕРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ю. В. БІЛЯВСЬКА
 
№ 1(56) (2013) Використання збалансованої системи показників у корпоративному управлінні ресторанними мережами Анотація   PDF
Олена Андріївна Шубчік
 
№ 3(59) (2013) Використання зовнішніх інформаційних потоків для аналізу зовнішнього середовища господарювання туристичних підприємств Анотація   PDF
О. М. Іванова
 
№ 53 (2012) Використання концептуальних положень інноваційної логістики у сфері послуг. Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Скоробогатова
 
Том 2, № 6 (51) (2011) Використання посередницьких послуг малими торговельними підприємствами України. Анотація   PDF
Михайло Михайлович Хурса
 
101 - 125 з 1068 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>