№ 54 (2012)

Зміст

Economics and management of national economy

Теоретичні аспекти впливу економічних криз на функціонування національних ринків праці. PDF
Анатолій Федорович Шевченко
Поводження з відходами підприємств гірничо-збагачувальної галузі та їх вплив на навколишнє середовище. PDF
Ірина Геннадіївна Павленко
Корупція як одна із загроз національній безпеці на етапі становлення інноваційної економіки. PDF
Наталія Миколаївна Краус, Аксенія Геннадіївна Сергієнко
Програмно-цільове планування розвитку малого підприємництва як складова стратегії розвитку. PDF
Володимир Олександрович Гордієнко, Марина Вікторівна Тимошенко, О В Григораш
Галузева структура економіки як передумова формування національної конкурентоспроможності: міжкраїнове порівняння. PDF
Тетяна Олександрівна Білоброва, Наталія Григорівна Базавлук
Актуалізація проблеми поєднання соціальної та економічної ефективності діяльності суб’єктів сфери культури в Україні. PDF
Сергій Павлович Кучин
Теоретичні основи збільшення золотовалютного резерву України. PDF
Наталія Валеріївна Безрукова
Стан інноваційної діяльності агропідприємств: регіональний аспект. PDF
Наталія Андріївна Шпак
Досвід співпраці України та світового банку. PDF
Ангеліна Олександрівна Герасименко, Артем Анатолійович Пожар
Соціально-економічна ідеологія українського сьогодення та перспективи кооперативного життя. PDF
Ігор Анатолійович Фареній
Теоретичні аспекти створення кластера споживчої кооперації з АПК. PDF
Валерій Сергійович Герасименко
Регіональна програма розвитку туризму як механізм регулювання туристичної діяльності. PDF
Василь Федорович Кифяк

Economics and Enterprise Management

Інструментарій дослідження конкурентної динаміки роздрібних підприємств. PDF
Олена Михайлівна Азарян, Тетяна Олегівна Загорна
Сучасні тенденції розвитку організаційних структур управління ланцюгами поставок будівельних організацій у ринкових умовах. PDF
Євген Юрійович Антипенко, Т Є Стасенко
Управління інноваціями в системі маркетингових комунікацій. PDF
Елеонора Миколаївна Забарна, Катерина Олександрівна Кірнесенко, Катерина Олегівна Ваннік
Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі України. PDF
Наталя Михайлівна Тягунова, Людмила Василівна Іржавська
Аналіз фінансового забезпечення діяльності у сфері соціального туризму. PDF
Олена Валеріївна Плугарь
Економічне підґрунтя екологічної діяльності підприємств гірничо-збагачувального комплексу України. PDF
Людмила Михайлівна Шимановська-Діанич
Стан і основні напрями вдосконалення процесів руху робочої сили на ринку праці. PDF
Лариса Валентинівна Степанова
Особливості аналізу рядів динаміки в митній статистиці та методичні основи прогнозування їх рівнів. PDF
Володимир Степанович Чорний
Управління ризикозахищеністю підприємства: логіко-понятійна модель предметної області. PDF
Володимир Опанасович Талалаєв, Лариса Петрівна Поставна
Методичний підхід до управління ризиками діяльності авіапідприємств. PDF
Ірина Миколаївна Мягких
Аналіз розвитку системи споживчої кооперації на засадах процесного менеджменту. PDF
Світлана Володимирівна Філіна
Інформаційні системи в процесі стратегічного управління. PDF
Дмитро Олегович Толкачов
Еволюція теорії маркетингу в контексті українських реалій. PDF
Ігор Вікторович Юрко, Олександр Юрійович Устьян
Аналіз підходів до визначення поняття «інновації у сфері туристичних послуг». PDF
Ганна Владиславівна Токарчук
Сучасні методи управління розвитком торговельних підприємств України в умовах нестабільності економіки. PDF
Вікторія Василівна Вудвуд
Передумови формування теорії соціально орієнтованого стратегічного менеджменту. PDF
Тетяна Валеріївна Шталь
Бізнес-план – основний підхід до формування стратегії розвитку торговельного підприємства. PDF
Наталя Михайлівна Тягунова, Ольга Миколаївна Вечірко
Інформаційні потоки та розвиток туристичних підприємств. PDF
Олена Миколаївна Іванова
Удосконалення управління прибутком торговельних підприємств. PDF
Вікторія Леонідівна Вороніна
Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 2). PDF
Тимур Євгенович Іщейкін

Accounting, analysis and auditing

Феномен інтернет-магазину в понятійному апараті бухгалтерського обліку. PDF
Тетяна Володимирівна Бочуля
Формування облікової політики підприємства щодо запасів. PDF
Вікторія Анатоліївна Кулик
Виявлення злочинів у сфері використання комп’ютерної інформації. PDF
Володимир Іванович Лазуренко, Віталій Юрійович Захарченко

Finance, banking and insurance

Фінансові інновації як засіб фінансизації економіки. PDF
Світлана Борисівна Єгоричева
Вплив податкової реформи на фіскальні інструменти механізму бюджетного фінансування муніципальних послуг. PDF
Костянтин Вікторович Ілляшенко, Наталія Вікторівна Котенко
Іпотечний кредит і забезпечення аграрного сектора фінансовими ресурсами. PDF
Кенул Закір кизи Шабанова
Сутнісна характеристика фінансового стану підприємства. PDF
Ольга Сергіївна Титаренко
Система показників моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства. PDF
Вікторія Олександрівна Козуб

Educational activities

Статистичний аналіз факторів розвитку сучасної вищої освіти в Україні. PDF
Андрій Анатолійович Роскладка, Тетяна Станіславівна Глущенко