№ 4(60) (2013)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

Механізм державно-приватного партнерства як необхідна умова зміцнення економічної безпеки PDF
О. В. Макара
Інноваційний процес як основа формування механізму інноваційної інфраструктури: інституціональний аспект PDF
Н. М. Краус
Галузеві трансформації економіки України PDF
Ю. М. Чайка
Моделювання екологічних наслідків розвитку промисловості PDF
І. А. Брижань І. А.
Шляхи вдосконалення системи навчання у сфері гостинності PDF
А. О. Корніяка, Т. П. Голікова
Забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора національної економіки на основі потенціалу кредитних спілок PDF
В. І. Клименко, К. С. Кібенко
Засоби реалізації головної і функціональної цілей системи PDF
О. М. Таран-Лала

Економіка й управління підприємством

Комунікативні зв’язки підприємств машинобудування у процесі управління маркетинговою діяльністю PDF
Н. Н. Бєловолова
Методика оцінки соціальної та комерційної ефективності інвестиційних проектів PDF
В. І. Любимов
Аналітичне забезпечення розвитку управлінських компетенцій підприємства PDF
О. В. Денисюк
Ефективність коопераційних зв’язків промислових підприємств PDF
І. Я. Максименко
Теоретико-методичні підходи до визначення ефектів ресурсозберігаючих заходів підприємств машинобудування PDF
C. В. Пекшин
Стратегічна позиція підприємства як результат ефективних управлінських рішень PDF
О. О. Порожняк, П. С. Кошарна
Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної галузі полтавської області PDF
І. В. Черниш
Методичні підходи до комплексної оцінки забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя PDF
О. В. Тужилкіна
Формування конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства та застосування лідерства в управлінні як конкурентної переваги PDF
О. М. Бабенко О. М.
Сучасні методи статистичного спостереження за процесом паркування у містах PDF
О. М. Полiщук
Світовий досвід державної політики продовольчого забезпечення PDF
О. В. Вараксіна
Підприємницький потенціал торговельного підприємства: зміст, особливості та чинники формування PDF
Н. С. Краснокутська, І. Г. Бубенець

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Особливості відображення розрахунків електронними грошима в обліку емітента PDF
В. В. Євдокимов В. В., О. О. Нестеренко
Теорія матеріальних результатів виробничого процесу: обліково- технічне зіставлення PDF
О. Л. Біляченко
Особливості ідентифікації нематеріальних активів у банківському секторі PDF
П. О. Куцик
Огляд наукових позицій на сутнісну характеристику терміна «діагностика підприємства» PDF
О. В. Артюх-Пасюта
Посадова інструкція аудитора як інструмент професійної дія PDF
М. О. Виноградова

Фінанси, банківська справа та страхування

Інституціональні підходи стратегічного бюджетного планування PDF
Н. В. Савчук
Технології контролінгу реалізації фінансової стратегії на підприємстві PDF
О. В. Рябенков
Теоретичні основи економічного механізму функціонування регіональної банківської системи PDF
О. В. Шиндер
Фінансовий механізм забезпечення санаційної спроможності суб’єктів підприємництва промислової галузі PDF
О. Ю. Андрущенко

Освітня діяльність

Тенденції розвитку професійної освіти в Україні PDF
М. Ю. Авксєнтьєв