№ 4(95) (2019)

Зміст

Economics and management of national economy

ТОРГИ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ Й УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-3
PDF
В. А. КУЛИК / V. Kulyk, Є. А. КАРПЕНКО / Y. Karpenko
ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-4
PDF
Н. О. ХИЖНЯКОВА / N. Khyzhniakova
ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-5
PDF
О. В. СЯСЬКА / O. Syaska

Economy and management

ПРОЕКТНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКІВ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-1
PDF
К. О. БОЯРИНОВА / K. Boiarynova, А. Ю. НІКАНОРОВА / A. Nikanorova
МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-2
PDF
А. М. ТКАЧЕНКО / A. Tkachenko, Е.О. КОЛЕСНИК / E. Kolesnik

Finance, banking and insurance

АНАЛІЗ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-6
PDF
О. В. ТИМОШЕНКО / O. Tymoshenko, Т. П. ГУДЗЬ / T. Hudz
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-7
PDF
Л. В. ПІДДУБНА / L. Piddubna, В. М. ПАВЛІЧЕНКО / V. Pavlichenko
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-8
PDF
А. М. СОКОЛОВА / A. Sokolova

The world economy and international economic relations

БАГАТСТВО ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-9
PDF
О. В. ШКУРУПІЙ / О. Shkurupii, Т. А. ДЕЙНЕКА / T. Deyneka, О. І. СІЛАНТЬЄВ / О. Silantiev
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-10
PDF
В. Ф. ІВАНЮТА / V. Ivanuta

Economy of the services sector

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-11
PDF
С. Р. ПАСЄКА / S. Pasieka, М. М. БІЛЬ / M. Bil
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-12
PDF
М. Г. АКУЛОВ / M. Akulov
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-13
PDF
Л. В. КРАВЧЕНКО / L. Kravchenko
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХОСТЕЛІВ В УКРАЇНІ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-14
PDF
І. М. ПОВОРОЗНЮК / I. Povorozniuk, І. М. КИРИЛЮК / I. Kyryliuk

Educational activities

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
DOI: http://doi.org/10.37734/2409-6873-2019-4-15
PDF
В. М. ГАВВА / V. Gavva, М. А. ГОЛОВАНОВА / M. Golovanova