Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 6(68) (2014) ДЕКОМПОЗИЦІЙНО-СИНТЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БАЖАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ Анотація
Г. В. КОЗАЧЕНКО, Е. А. ЛИХОЛОБОВ
 
№ 53 (2012) Державна інноваційна політика в Автономній Республіці Крим. Анотація   PDF
Ірина Геннадіївна Павленко
 
№ 4(76) (2016) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. М. ГРУБЛЯК, А.О. МОЛОДОВСЬКИЙ
 
№ 1(63) (2014) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
В. І. ПЕРЕБИЙНІС, В. І. ГАВРИШ, Ю. В. ПЕРЕБИЙНІС
 
№ 55 (2012) Державне регулювання кредитної кооперації Наддніпрянської України до і після встановлення радянської влади Анотація   PDF
Олександр Володимирович Гаркуша
 
№ 3(65) (2014) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
Г. С. ЛОПУШНЯК, Х. В. РИБЧАНСЬКА
 
№ 4(66) (2014) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація
О. В. ЛОЗОВА
 
№ 2(74) (2016) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація
О. В. Лозова
 
№ 5 (50) (2011) Державне управління регіонами в Україні: проблеми і перспективи Анотація   PDF
Олександр Павлович Снітко, Дарина Володимирівна Перкун
 
№ 3(59) (2013) Детермінанти інноваційного розвитку національної економіки Анотація   PDF
З. Х. Мухамедова
 
№ 3(75) (2016) ДЕЯКІ ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ ВІД КОМАНДНОЇ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІК Анотація   PDF
В. TРОФИМОВ, П. ФРАСІЛА
 
№ 2(58) (2013) ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. С. КРИВОРУЧКО
 
№ 6 (51) (2011) Динаміка показників держбюджету в контексті стійкості державних фінансів. Анотація   PDF
Марина Вікторівна Тимошенко
 
№ 6 (51) (2011) Динаміка торгівлі сільськогосподарською продукцією регіональних інтеграційних об’єднань. Анотація   PDF
Лариса Миколаївна Самосьонок
 
№ 2(64) (2014) ДИСКУСІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Н. В. МИХАЙЛОВА
 
№ 2(71) (2015) ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА Анотація
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Т. Є. ІЩЕЙКІН
 
№ 6(62) (2013) ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ПРОЯВ РЕГУЛЯТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
К. О. ХАЗАХ
 
№ 3(59) (2013) Дихотомія ринку праці: тіньова та офіційна складові Анотація   PDF
Н. М. КРАУС
 
№ 5 (50) (2011) Довідково-пошуковий апарат бібліотеки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» як один із інструментів забезпечення дистанційного навчання. Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Бабенко, Марина Володимирівна Плигачова
 
№ 3(59) (2013) Документування господарських операцій в електронному середовищі Анотація   PDF
В. А. Кулик
 
№ 5(67) (2014) ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РЕКЛАМНИМИ ПРОДУКТАМИ В РЕКЛАМНОМУ АГЕНТСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація
А. В. ЛИСЮК
 
№ 5(67) (2014) ДОСВІД СКЛАДАННЯ РОЗПОРЯДЧОГО ДОКУМЕНТА ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація
Н. М. ДЖУРЯК
 
№ 54 (2012) Досвід співпраці України та світового банку. Анотація   PDF
Ангеліна Олександрівна Герасименко, Артем Анатолійович Пожар
 
№ 2(58) (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНИХ ЗАКОНІВ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Н. В. САВЧУК
 
№ 4(66) (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ СИЛОВИХ МАСЛЯНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ Анотація
Г. В. КОЗИЦЬКА, В. Ю. ІВАНОВ
 
176 - 200 з 1068 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>