Том 2, № 1(69) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АКЦІОНЕРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В. О. ШАПОВАЛОВ
ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Т. В. ШТАЛЬ, В. О. КОЗУБ, М. М. КОЛІСНИК
ТЕХНОСОЦІАЛЬНІ ТА ТЕХНОПРИРОДНІ СУПЕРЕЧНОСТІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Т. А. ДЕЙНЕКА
МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИКАТИВНОЇ ОЦІНКИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ
О. А. СТРОКАНЬ, О. П. ШУЛЕЖКО
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Н. Г. СЕЙСЕБАЄВА
РОЛЬ ПРИВАТНО-ДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНТЕГРАЦІЇ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Н. А. ЄМЕЛЬЯНОВА

Економіка й управління підприємством

ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
О. С. ТЄЛЄТОВ, М. В. ПРОВОЗІН
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Л. М. КОЛЄЧКІНА, Н. В. РОГОВА
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
О. В. МАКАРА, В. Ю. ПЕТРИНКА
РЕГУЛЯТОРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н. О. ШПАК, Т. Ю. КИРИЛИЧ
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Я. О. БАРИБІНА, М. О. ЛИСЕНКО
ЕФЕКТИВНІСТЬ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В ПРОМИСЛОВОМУ СВИНАРСТВІ
В. М. ОРЕЛ
ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
О. В. ІЛЛЯШЕНКО
АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Т. О. ГУСАКОВСЬКА, Ю. О. КЛОЧКО, Н. Г. СІКЄТІНА
ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В. О. ЖИВОТЕНКО
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАРКЕТИНГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ФОРМУВАННЯ
О. В. ЗОЗУЛЬОВ
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Н. Л. ГАВКАЛОВА
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УТИЛІЗАЦІЮ ВУГІЛЬНИХ ТЕРИКОНІВ
О. Г. ВАГОНОВА, Ю. О. ВОЛОТКОВСЬКА
ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЕКОНОМІЧНА ДЕФІНІЦІЯ
І. В. ЛАНТУХ
КОНВЕРСИЯ ВЕБ-САЙТА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Г. В. КОЗИЦКАЯ, Д. В. КУЦ
СКЛАДОВІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Т. Ю. ЧЕРНЯЄВ
МОТИВАЦИЯ ТРУДА: МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Л. И. ДМИТРИЧЕНКО, Л. A. ДМИТРИЧЕНКО
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, І. Г. ХАНІН, Л. А. РИБАЛКО-РАК, Л. М. ГАСЮК
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ПОЗИЦІОНУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПЛЕКСНИХ ІННОВАЦІЙ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. В. КОВАЛЕНКО
РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ КООПЕРАЦИИ В АПК АЗЕРБАЙДЖАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Р. Э. оглы АЛЕКБЕРОВ
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
Л. Г. ВОЙНАШ
Стилі лідерства
Ясір Джамал
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОФІРМОВИХ СТАНДАРТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
М. Й. ГЕДЗ

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В УКРАЇНІ
В. А. КУЛИК

Фінанси, банківська справа та страхування

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Н. В. МИХАЙЛОВА
УНІФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
М. О. ДУДА
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Т. А. ВЛАСЕНКО