№ 6 (51) (2011)

Зміст

Economics and management of national economy

Особливості оцінки прав інтелектуальної власності на винаходи екологічного спрямування. PDF
Михайло Олексійович Джаман, Тетяна Олександрівна Гусаковська
Продовольча безпека України в контексті формування прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення. PDF
Анатолій Федорович Шевченко, Олена Миколаївна Шевченко
Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва: зарубіжний досвід. PDF
Олена Валеріївна Чернявська, Тетяна Сергіївна Юрко
Інноваційні аспекти організації ефективної системи землеробства і оцінки землі на основі геоінформаційних систем. PDF
Валентин Миколайович Гончаров, Микола Валерійович Зось-Кіор
Інноваційна діяльність у контексті стратегічного управління регіоном. PDF
Ігор Геннадійович Брітченко
Динаміка торгівлі сільськогосподарською продукцією регіональних інтеграційних об’єднань. PDF
Лариса Миколаївна Самосьонок
Проблема ідентифікації стейкхолдерів у системі ресурсного забезпечення національної економіки. PDF
Леонід Леонідович Кушнір
Металургійна галузь України: основні проблеми функціонування та розвитку. PDF
Ірина Анатоліївна Артеменко, Юлія Сергіївна Рибачок
МВФ і Україна: неоднозначність відносин. PDF
Тетяна Олександрівна Білоброва, Олександр Олександрович Завгородній
Актуальність удосконалення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги суспільства. PDF
Світлана Володимирівна Ничипоренко, Юлія Володимирівна Горемикіна
Глобальна фінансова криза в епоху неоліберального капіталізму: необхідність політико-економічного аналізу. PDF
Юлія Миколаївна Лелюк
Особливості стейкхолдерів ринку праці. PDF
Олена Вікторівна Сардак
Митна служба та суб’єкти господарювання: проблеми взаємодії. PDF
Євген Миколайович Рудніченко
Регуляторні механізми детінізації національної економіки. PDF
Наталія Миколаївна Краус, Марина Олександрівна Максименко
Корпоративні об’єднання і їх роль в економіці України в сучасних умовах господарювання. PDF
Інна Петрівна Фоміченко, Світлана Олександрівна Баркова
Антикризове регулювання зовнішнього боргу України. PDF
Анна Анатоліївна Олешко
Технологія і технологічний прогрес як головний ресурс сучасного економічного розвитку. PDF
Юрій Ілліч Чентуков
Особливості місцевого самоврядування України в контексті розвитку представницької влади. PDF
Петро Васильович Ворона
Тенденції розвитку сучасних стратегічних альянсів у фармацевтичній промисловості. PDF
Лілія Євгенівна Шульженко
Категоріальний аналіз теоретико-системних досліджень. PDF
Олена Миколаївна Таран-Лала
Умови подальшого розвитку науково-технічного прогресу. PDF
Володимир Трохимович Гаврилюк
Відповідність кооперативних принципів Міжнародного кооперативного альянсу сучасним змінам глобальної економіки. PDF
Юрій Сергійович Радченко
Перспективи ефективного розвитку і використання людського капіталу в умовах економічної кризи. PDF
Оксана Валеріївна Кліменкова
Особливості демографічного розвитку в Газвінській області Іран ісламської Республіки Іран. PDF
Закір Емінов, Салехі Мехді
Економічна безпека інтегрованих промислових структур: поняття та підходи до визначення. PDF
Ольга Юріївна Чорна
Побудова та реалізація дії механізму управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України. PDF
Вероніка Юріївна Худолей
Упровадження концепції «потрійної спіралі» в економіці України. PDF
Леся Анатоліївна Оліх
Інтернаціоналізація бізнесу в західних економічних концепціях. PDF
Євген Вікторович Переверзєв
Проблеми та перспективи розвитку іноземного інвестування в системі регіональної політики забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави. PDF
Микола Миколайович Олексієнко
Самоорганізація системи тіньової економіки: властивість операціональної замкнутості. PDF
Тетяна Ігорівна Єгорова-Гудкова, Микола Васильович Кравченко
Сучасна практика та перспективи розвитку банківського фінансування експорту в Україні. PDF
Наталія Юріївна Салій
Сучасні особливості функціонування ринку освітніх послуг в Україні. PDF
Ірина Володимирівна Бортник
Обґрунтування стратегії управління інноваційною діяльністю і методика вибору пріоритетних інноваційних завдань. PDF
Галина Миколаївна Ножова, Ігор Геннадійович Брітченко

Economics and Enterprise Management

Асоціативний бенчмаркінг у Міжнародному кооперативному альянсі. PDF
Наталія Володимирівна Карпенко
Управління інноваційним розвитком підприємства: методологічні основи взаємодії науки, освіти та виробництва. PDF
Тетяна Євгенівна Оболенська
Розв’язування економіко-математичних моделей у вигляді задачі оптимізації на переставленнях з використанням графа переставного многогранника. PDF
Олег Олексійович Ємець, Єлизавета Михайлівна Ємець, Дмитро Миколайович Ольховський
Потенціал системи управління підприємством: сутність і складові елементи. PDF
Наталія Геннадіївна Калюжна
Управління затратами підприємства: синтез функціонального та процесно-орієнтованого підходів. PDF
Тетяна Михайлівна Адаменко
Технологія внутрішньофірмового планування як засіб встановлення показників центрів відповідальності. PDF
Юлія Валентинівна Карпенко
Роль кооперативних економічних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії. PDF
Юлія Вікторівна Тимченко
Тенденції розвитку ресторанного ресторанного господарства. PDF
Вікторія Вікторівна Кривошей
Концептуальні підходи до формування і використання потенціалу розвитку підприємства в системі стратегічного управління. PDF
Наталія Сергіївна Педченко
Система управління якістю кадрового потенціалу як запорука ефективного менеджменту. PDF
Ірина Анатоліївна Маркіна, Олександр Олександрович Михайлов
Побудова моделі мережі процесів при впровадженні моніторингу діяльності невиробничих систем. PDF
Андрій Анатолійович Роскладка, Наталія Іванівна Огуй
Розвиток видів програм лояльності торговельних підприємств. PDF
Ігор Вікторович Юрко, Олена Миколаївна Карась
Діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації в контексті стійкого розвитку. PDF
Вікторія Володимирівна Карцева
Напрями вдосконалення управління інтелектуальним капіталом споживчої кооперації України. PDF
Віталій Анатолійович Свічкарь
Об’єктивні передумови управління інноваційним розвитком підприємств України. PDF
Олександр Сергійович Єфремов
Шляхи отримання конкурентної переваги як фактор успіху діяльності підприємства. PDF
Ольга Олександрівна Крикун, В Н Колосова
Забезпечення фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі корпоративних мереж. PDF
Валентина Ігорівна Ящук
Еволюція методів оцінювання ефективності реальних інвестицій. PDF
Павло Володимирович Кухта
Проблеми обліку кругообігу торговельного капіталу в індустрії туризму. PDF
Світлана Миколаївна Деньга
Внутрішній маркетинг як чинник підвищення продуктивності праці на підприємстві. PDF
Анна Сергіївна Пасєка
Зайнятість в інтелектуальній сфері: проблеми мотивації. PDF
Станіслава Раймондівна Пасєка
«Онауковлене суспільство» в умовах інноваційних трансформацій. PDF
Галина Володимирівна Ільїна
Інститут малого підприємництва як ключова складова сучасної економіки України. PDF
Тетяна Іванівна Зосименко, Леонід Володимирович Сахневич
Некомерційний маркетинг-мікс: особливості, структура, специфіка управління. PDF
Юлія Олександрівна Мозгова, Ольга Володимирівна Іваненко
Мотиваційні чинники підвищення продуктивності праці продавців. PDF
Вікторія Василівна Максюта
Методологічні засади управління підприємством в умовах кризи. PDF
Вікторія Михайлівна Маховка
Роль людського потенціалу у постіндустріальному суспільстві. PDF
Жанна Володимирівна Дерій
Методична база актуалізації споживчих оцінок ефективності реалізації маркетингової діяльності та детермінованість векторної спрямованості інтенсифікації маркетингу промислових підприємств. PDF
Антон Юрійович Бердін
Умови формування управлінських компетенцій підприємства. PDF
Ольга Василівна Денисюк
Недержавні організації сільськогосподарських товаровиробників як ефективний засіб у вирішенні їхніх господарських потреб. PDF
Олексій Валерійович Мікрюков
Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком соціальної підсистеми сучасних організацій. PDF
Ірина Олегівна Харічкіна
Туристичний кластер як фактор конкурентоспроможності регіонів України. PDF
Оксана Геннадіївна Давидова
Управління золотовалютними резервами для забезпечення фінансової безпеки України. PDF
Володимир Іванович Срібний

Accounting, analysis and auditing

Вплив організації бухгалтерського обліку на процеси подання та оприлюднення фінансової звітності. PDF
Максим Вікторович Яцко

Finance, banking and insurance

Динаміка показників держбюджету в контексті стійкості державних фінансів. PDF
Марина Вікторівна Тимошенко
Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу. PDF
Віктор Павлович Лещук, Світлана Володимирівна Бруснюк
Напрями застосування кібернетичної моделі життєздатної системи VSM у процесі формування концепції розвитку страхової системи України. PDF
Костянтин Григорович Гриценко

Educational activities

Формування колективного суб’єкта в інтенсивному кооперативному навчанні майбутніх економістів. PDF
Віктор Юрійович Стрельніков