№ 5(61) (2013)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

Характеристика параметрів модернізаційного потенціалу економіки регіонів PDF
М. Й. Гедз
Структурні метаморфози економіки України: можливості відтворення поступального розвитку PDF
А. О. Ходжаян
Розвиток сільського зеленого туризму регіону та особливості його інвестування PDF
Г. П. Скляр, І. В. Литовченко
Сучасний розвиток конкурентного середовища хлібопекарської промисловості України PDF
Ю. В. Кіхая
Антикризове регулювання будівельного комплексу PDF
Я. С. Дебліков
Напрями державної інформаційної політики та розвитку системи вищої освіти PDF
М. М. Бурлай
Характеристика стратегічних інструментів соціально-економічного розвитку регіонів PDF
О. А. Годлевська
Cучасні аспекти формування людського потенціалу добровільних об’єднань громадян сільських територій PDF
Л. В. Рудич

Історія економічної думки

Теоретичні основи категорій «дохідності» та «цінності» нерухомого майна як бази для оподаткування нерухомого майна: історія і сучасність PDF
С. В. Орлик

Економіка й управління підприємством

Формування системи контролінгу на машинобудівному підприємстві PDF
Л. Л. Гриценко
Оцінка ефективності функціонування інтегрованих бізнес-структур у торгівлі PDF
О. А. Круглова, Л. А. Михайлова
Діагностика в антикризовому управлінні підприємством PDF
С. Т. Пілецька
Діагностика організаційної культури підприємства готельно-ресторанного бізнесу за методом Даніеля Денісона PDF
І. Г. Верезомська
Ґенеза концепцій управління персоналом підприємства PDF
Н. А. Гебер
Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємства PDF
Р. П. Громика
Маркетинговий аналіз веб-сайтів навчальних закладів, що надають освітні послуги з використанням інтернет-технологій PDF
Р. М. Лавренюк
Математичні методи і моделювання процесів в економіці спорту PDF
В. С. Чижевський
Система заходів щодо підвищення ефективності управління розвитком підприємств готельного господарства PDF
А. С. Капліна
Механізм моделювання управління витратами торговельного підприємства PDF
Е. О. Кудінов
Сучасні аспекти управління персоналом на підприємствах готельного господарства PDF
Т. В. Вакуленко
Моделювання і прогнозування поведінки системи соціального маркетингу роздрібних підприємств PDF
О. О. Тищенко
Управління підприємством у новій економіці: об’єкти та способи PDF
Т. І. Решетняк
Оптова торгівля України: регіональні особливості розвитку PDF
Г. Г. Лисак
Аспекти конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах PDF
Н. І. Кирніс

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Комплексний підхід до реалізації стратегії економічної безпеки на основі оцінки ефективності інвестиційних проектів у системі контролінгу бізнес-процесів підприємства PDF
К. П. Боримська
Трансформація мети бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації економіки PDF
В. А. Кулик

Фінанси, банківська справа та страхування

Трактування поняття «інститут спільного інвестування» як одного із суб’єктів інвестиційної діяльності PDF
М. О. Дуда
Удосконалення системи показників оцінки фінансової безпеки суб’єкта підприємництва PDF
І. В. Нартова, Б. В. Сіліхін