Том 2, № 6 (51) (2011)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

Соціальна відповідальність компанії у світлі реалізації міжнародних стандартів серії ISO 26000:2010. PDF
Ірина Тодос
Амбівалентність економічних відносин і економічна безпека. PDF
Василь Вікторович Похилюк
Регіональний аспект рівня якості життя. PDF
Тетяна Миколаївна Гордієнко
Регіональні особливості розподілу активів кредитних спілок. PDF
Олександр Васильович Манжура
Про природу криз, парадокси ринку та механізми регулювання розвитку економіки окремих територій. PDF
Віктор Андрійович Запорожець, Галина Олександрівна Воітелева
Значення малого та середнього підприємництва на внутрішньому й зовнішньому ринках України та їхній вплив на ринкову трансформацію економіки регіонів. PDF
Петро Юрійович Лазур
Сучасні проблеми глобальної економіки. PDF
Наталія Валеріївна Безрукова
Антидемпінг в Україні: загальна характеристика та вплив на вітчизняного виробника. PDF
Ліана Іванівна Чернобай, Романа Ігорівна Гункевич
Підходи до визначення сутності поняття «потенціал» у категоріальному апараті. PDF
Яніна Олександрівна Барибіна
Проблеми фінансового забезпечення інноваційного потенціалу в Україні. PDF
Антон Володимирович Шаперенков
Телеологічні та казуальні аспекти формування механізму активізації стратегічного потенціалу економічної системи. PDF
Вікторія Вікторівна Готра, Мірослава Юріївна Шеверя
Фундаментальні характеристики системи. PDF
Олена Миколаївна Таран-Лала
Економіко-інституційний дискурс у структурі еконологічної наукової методології. PDF
Олег Євгенович Рубель
Механізми кластеризації економічної діяльності в приморських зонах на прикладі Каркінітської затоки Автономної Республіки Крим. PDF
Світлана Олександрівна Солдатова
Концепція екологічного менеджменту. PDF
М Мчедлідзе, З Гелашвілі
Євроінтеграційна політика постреволюційної Грузії: економічний аспект. PDF
О В Сябро, В Г Папава, Г В Сігуа
Оцінювання соціальних процесів як інструмент державного регулювання національної економіки. PDF
Оксана Василівна Лозова, Сергій Степанович Ніколенко
Стратегія диверсифікованого виробництва продукції тваринництва. PDF
Тетяна Олексіївна Дерев’янко
Промоційно-маркетингова політика України у сфері туризму в контексті підготовки до Євро-2012. PDF
Михайло Олексійович Джаман, Ігор Георгійович Смирнов, Ігор Георгійович Смирнов
Удосконалення інтеграційної стратегії держави в умовах глобалізації. PDF
Самір Смуні
Про сучасні підходи до вдосконалення державного регулювання ринку фінансових послуг. PDF
Олександр Володимирович Гаркуша

Економіка й управління підприємством

Потоки як єднальні елементи логістичної сервісної системи. PDF
Тетяна Миколаївна Скоробогатова
Про маркетинговий ефект послуги підприємств ресторанного господарства. PDF
Валентина Андріївна Павлова
Розвиток інструментарію управління бізнес-процесами в роздрібній торгівлі організацій споживчої кооперації в умовах маркетингового середовища. PDF
Маріанна Володимирівна Аляб’єва
Творча компетентність менеджера та соціально-психологічний клімат у колективі. PDF
Світлана Павлівна Яланська
Економічні обґрунтування конкурентоорієнтованої стратегії розвитку ринків споживчої кооперації. PDF
Петро Юрійович Балабан, Богдан Анатолійович Курлейко
Формування корпоративної культури та імідж готельного підприємства. PDF
Ірина Георгівна Верезомська
Аналіз соціально-економічних ризиків у процесі стратегічного планування конкурентоспроможності підприємства. PDF
Ернест Енверович Ібрагімов
Методологічні основи вибору конкурентної стратегії підприємства. PDF
Наталія Миколаївна Гуржій
Формування стратегії управління прибутком підприємства. PDF
Світлана Тимофіївна Скибенко, Марина Вікторівна Чемерис
Використання посередницьких послуг малими торговельними підприємствами України. PDF
Михайло Михайлович Хурса
Гнучкість підприємства як засіб досягнення його конкурентоспроможності. PDF
Ірина Олегівна Демків
Напрями оптимізації каналів збуту у системі розподілення товарів для підприємств споживчої кооперації України. PDF
Світлана Олександрівна Шелест, Павло Степанович Хараман, Ігор Геннадійович Брітченко
Механізм функціонування товариств взаємного страхування і страхових кооперативів: перспективи розвитку в Україні. PDF
Ірина Володимирівна Тимошенко
Сучасні тенденції функціонування персоналу організацій системи споживчої кооперації України. PDF
Юрій Олексійович Єжелий
Основні теоретичні положення ефективності управління підприємствами. PDF
Наталія Ігорівна Суржина
Результативний підхід у антикризовому управлінні підприємством. PDF
Тетяна Володимирівна Гордієнко
Проблеми формування інтегрованої системи менеджменту. PDF
Олександр Іванович Момот, Олена Сергіївна Мартинюк
Процес прийняття управлінських рішень: зміст і етапи. PDF
Раїса Степанівна Квасницька, Олена Миколаївна Дерикот
Удосконалення професійно-кваліфікаційної структури персоналу в контексті управління потенціалом підприємства. PDF
Тетяна Адамівна Костишина
Сучасна кадрова стратегія підприємства. PDF
Володимир Степанович Мазур
Концепція соціально орієнтованого регулювання національної економіки. PDF
Оксана Василівна Макара
Удосконалення кадрової політики торговельних підприємств споживчої кооперації як умова їх подальшого розвитку. PDF
Віктор Володимирович Апопій, Дмитро Володимирович Курзанцев
Теоретичні основи збільшення золотовалютного резерву України. PDF
Наталія Вікторівна Михайлова
Конкурентоспроможність підприємств молокопереробної галузі у формуванні стану продовольчої безпеки України. PDF
Світлана Василівна Остряніна
Підходи до формування мотиваційного механізму управління персоналом сучасного підприємства. PDF
Леся Петрівна Бакун

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Формування документообігу з нарахування заробітної плати на шляхобудівному підприємстві «Барвінківський райавтодор». PDF
Оксана Миколаївна Романькова, Римма Анатоліївна Перебийніс
Облікова інтерпретація класифікації доходів підприємств ресторанного господарства. PDF
Дарья Вікторівна Карпенко

Фінанси, банківська справа та страхування

Вплив страхування комунального майна в контексті зниження навантаження на місцевий бюджет. PDF
Сергій Валентинович Богачов, Євгенія Вікторівна Тобіаш
Електронна комерція як сучасна інформаційна технологія діяльності банків в умовах фінансової глобалізації. PDF
Ігор Михайлович Комарницький, Людмила Іванівна Крентовська
Фінансове забезпечення формування інноваційної економіки. PDF
Ігор Миколайович Гончаров
Управління фінансовою стійкістю банківських установ в сучасних умовах. PDF
Людмила Михайлівна Ремньова, Лариса Михайлівна Дядечко
Термінологічна визначеність і однозначність фінансових показників (частина 1). PDF
Олександр Васильович Зайцев
Принципи функціонування передавального механізму кредитно-грошової системи в міжнародному бізнесі. PDF
Яна Олександрівна Полякова
Методи аналізу фінансових інвестицій. PDF
Ярина Андріївна Танчак
Управління фінансовими ресурсами на підприємствах комунального господарства. PDF
Сергій Петрович Пархоменко
Золотовалютні резерви як основа стабільності грошової одиниці України. PDF
Євгеній Юрійович Власенко
Скоринг як основа мінімізації кредитного ризику. PDF
Ірина Миколаївна Гюнтер, Інна Олександрівна Степаненко