№ 3(65) (2014)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Т. К. МОСІЙЧУК
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ
Є. А. ХАРЛАН
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗМІСТУ ПРАЦІ
О. В. ШКУРУПІЙ, С. І. ТУЛЬ
РОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ У РОЗВ’ЯЗАННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНЯХ
Н. В. СТЕЖКО
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ
І. М. ТРУНІНА
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
О. В. ПИРІКОВ
КВОТИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ МВФ І НЕОБХІДНІСТЬ ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Т. В. КОЖУХОВА
МІСЦЕ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ
Г. О. ГОРІНА
ТУНЕЦЬ: ОГЛЯД СВІТОВОГО РИНКУ
І. В. ДІТРІХ
ЦІННІСНО-РАЦІОНАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН)
А. В. АРТЕМЕНКО

Економіка й управління підприємством

СТРУКТУРНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ВЕКТОР ЕФЕКТИВНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИРОБНИЧО- ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ
О. В. МАКАРА, А. С. КРОТ
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ ВІД НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Т. О. ГУСАКОВСЬКА
СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ
М. В. БОСОВСЬКА
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О. О. ТАРАНЕНКО
ЕЛЕКТРОННИЙ МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА З ПОКУПЦЯМИ
С. В. МАЛОВИЧКО
СТРУКТУРА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
М. В. АФАНАСЬЄВА
ДЕКЛАРУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ АГРОХОЛДИНГУ ЯК АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ТЕХНІКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
О. І. СЕРДЮК
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність і структура.
Л. Н. ЛАДИКО
ПРИНЦИПИ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
Н. І. ТРІШКІНА
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛ-МАРКЕТИНГОМ ПІДПРИЄМСТВ
О. В. САРДАК
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ОСНОВІ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Л. А. РИБАЛКО-РАК
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Г. І. МИХАЙЛІЧЕНКО
ФРАКТАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Л. Д. ГАРМІДЕР
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАКТНОГО ВИРОБНИЦТВА ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ
І. М. ВАВДІЙЧИК
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Ю. С. ПОГОРЕЛОВ, А. Ю. БІЛОУСОВА
Поняття «інновація» в економічній лі- тературі
В. Мурадов

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

ОСОБЛИВОСТІ ЗВІТНОСТІ ЛОМБАРДІВ
Н. В. РОГОВА

Фінанси, банківська справа та страхування

ПОБУДОВА ОБҐРУНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТ
В. В. ЧЕРНИШОВ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Н. А. ХРУЩ
СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
М. І. ЯРЕМЕНКО

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Науковий вісник ПУЕТ PDF
PUET: Полтавський університет економіки і торгівлі

Освітня діяльність

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Г. С. ЛОПУШНЯК, Х. В. РИБЧАНСЬКА