№ 4(66) (2014)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Т. І. ЛЕПЕЙКО
Модернізація галузевої структури промисловості Криму
І. Г. ПАВЛЕНКО
СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО РЕГІОНУ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ
Х. С. МІТЮШКІНА
АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТА ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
О. В. ГАРКУША
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РАФІНОВАНОЇ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ
А. О. НАТОРІНА

Економіка й управління підприємством

КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Ю. В. ІВАНОВ
ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЦЕНТРУ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Д. В. ВОЛКОВ
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О. П. ЛУГІВСЬКА, Л. А. ЛУГІВСЬКА
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ю. С. ПОГОРЕЛОВ, В. В. ВАХЛАКОВА
ОСНОВНІ ВИДИ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Г. В. БУЛКОТ
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ У КНИГОВИДАВНИЧІЙ ГАЛУЗІ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, СКЛАДОВІ
С. І. МИКЛУШКА
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РЕЦИКЛІНГУ ВТОРИННИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» ІНДУСТРІЇ
С. В. КРИВЕНКО
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
О. В. МАКАРА, Д. М. ГАРАСЮК
МАРКЕТИНГ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
М. О. ВОДЯНИК
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ХАРЧУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
Л. М. ЯЦУН
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ
Л. М. КОВАЛЬ
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Н. Г. ГУРЖІЙ
ІНСТРУМЕНТИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ СПОЖИВАЧІВ ЩОДО КУПІВЛІ ТОВАРУ
О. М. ДАНКЕЄВА
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
М. В. ГАКОВА
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. В. ЛОЗОВА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. В. ЛІСОВСЬКИЙ, Є. М. РУДНІЧЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ СИЛОВИХ МАСЛЯНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ
Г. В. КОЗИЦЬКА, В. Ю. ІВАНОВ
ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТРАТЕГІЙ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
М. М. ЯНЕВИЧ, Ю. М. САФОНОВ
СИНЕРГЕТИЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О. В. КОВАЛЕНКО

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДИСКОНТУВАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ
Н. В. РОГОВА

Фінанси, банківська справа та страхування

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
М. О. ДУДА
МІСЦЕ СТРАХОВОГО БІЗНЕСУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Н. В. МИХАЙЛОВА
ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СУБ’ЄКТІВ БІЗНЕСУ В РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
В. П. ЛЕЩУК
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Н. А. ЯСИНСЬКА

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Науковий вісник ПУЕТ № 4 PDF
ПУЕТ: Полтавський університет економіки і торгівлі

Освітня діяльність

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Н. І. ТРІШКІНА