№ 1(92) (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В МАРКЕТИНГОВОМУ АСПЕКТІ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
О. К. ГЕРАСИМОВ / О. Gerasymov

Economic theory and the history of economic notion

ЕВОЛЮЦІЯ ЛИХВАРСТВА В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИННА XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.) PDF
М. В. ОРЛИК / М. Orlyk

Economy and management

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ Й РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ / L. Shimanovsky-Dianich
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ РОЗВИТКУ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, В. Ю. СТРІЛЕЦЬ / V. Strilets
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІСНУЮЧИХ СХЕМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ PDF
С. В. ЛЄОНОВ / S. Lyeonov, А. О. БОЙКО / A. Boyko, С. В. МИНЕНКО / S. Mynenko

Accounting, analysis and auditing

ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
В. А. КУЛИК / V. Kulyk, М. О. ЛЮБИМОВ / M. Lubimov, Л. Л. ТЯГНИРЯДНО / L. Tiahnyriadno

Finance, banking and insurance

МАРКЕРИ СТІЙКОГО ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Г. М. СИДОРЕНКО-МЕЛЬНИК / H. Sydorenko-Melnyk, В. В. КАРЦЕВА / V. Kartseva
СИСТЕМНИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ, ЧИННИКІВ, НАСЛІДКІВ ТА НАПРЯМІВ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
С. П. ПРАСОЛОВА / S. Prasolova
АНАЛІЗ ТА ДІЄВІСТЬ ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ PDF
Є. О. КУЛІКОВА / E. Kulikova

The world economy and international economic relations

ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ СВІТОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ PDF
Т. В. ШАБЕЛЬНИК / T. Shabelnyk
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ PDF
Ю. І. ПРИСЯЖНЮК / Y. Prysiazhniuk, А. П. ТРОФИМЧУК / А. Trofymchuk

Economy of the services sector

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПОСТНЕКЛАСИЧНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ТУРИЗМУ PDF
Г. П. СКЛЯР / G. Skliar, Л. В. ДРОБИШ / L. Drobysh, І. Р. ПРОКОПЕНКО / I. Prokopenko

Marketing and Entrepreneurship

ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ B2C СЕКТОРУ PDF
В. Я. ЗАРУБА / V. Zaruba, І. А. ПАРФЕНТЕНКО / I. Parfentenko