№ 6(68) (2014)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ПРОБЛЕМА АНАЛІЗУ, МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ ГІПЕРСИСТЕМ ТИПУ «МАЙДАН»: ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНІ МІРКУВАННЯ
С. К. РАМАЗАНОВ
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АСПЕКТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
М. О. ДЖАМАН, Г. О. ГОНЧАРОВ
ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
О. В. БЄЛОВ
Науково-практичні основи побудови регіональної інноваційної системи.
С. Е. ЛУК'ЯНОВА
ЕФЕКТИВНІСТЬ УЧАСТІ МІСТ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РУСІ ЗА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
О. М. ГОНЧАР
СУЧАСНИЙ СТАН і ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Є. Г. КРИЖИМІНСЬКА
Огляд загальної теорії інновацій.
Ясір Джамал

Економіка й управління підприємством

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
А. М. ШТАНГРЕТ
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. ЦІЛЬОВИЙ ОРІЄНТИР ЇХ РОЗВИТКУ
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Ю. В. ІВАНОВ, Б. Н. ГЕЧБАІЯ
АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Н. С. ПЕДЧЕНКО, Л. А. ЛУГІВСЬКА
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ АВІАКОМПАНІЙ
С. А. СЕРГІЄНКО
УПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
В. Д. ЛУК’ЯНЕЦЬ, О. М. ЗОТОВА
СТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ ПОНЯТТЯ
Ю. С. ПОГОРЕЛОВ, К. І. БЄЛОУСОВА
ФОРМУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ДРАЙВЕРІВ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ АВІАРИНКОВИХ ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ
О. В. КОВАЛЕНКО
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
А. Є. ФАНДЄЄВА
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
О. С. БАЛАН
ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Н. Л. ГАВКАЛОВА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Д. В. КРИЛОВ
Розвиток малого бізнесу в умовах економічної кризи: інноваційні імперативи та особливості підтримки на регіональному рівні.
Р. І. Ільясов
МОТИВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Я. О. БАРИБІНА
СУТНІСНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. П. БАЗАЛІЙСЬКА, Ю. С. ОЛЕКСЮК
ДЕКОМПОЗИЦІЙНО-СИНТЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ БАЖАНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
Г. В. КОЗАЧЕНКО, Е. А. ЛИХОЛОБОВ
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БРЕНДІВ
Г. О. ХОЛОДНИЙ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Х. К. НОВІКОВА
Ефективність управління персоналом і мотивація оплати праці.
Т. В. ГАСАНОВА, Н. А. СНИТКОВА

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

СТЕЙКХОЛДЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
А. В. БЛАКИТА, Д. В. КАРПЕНКО, О. В. ФОМІНА
ПРОЦЕСИ ДОКУМЕНТУВАННЯ В УМОВАХ ОНТОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
А. В. ЯНЧЕВ
АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ
Р. П. ПІДЛИПНА
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ В КОНТЕКСТІ ВІДПОВІДНО ДО НП(С)БОДС
Л. І. ЖИДЄЄВА, О. М. АНДРІЄНКО

Фінанси, банківська справа та страхування

УЧАСТЬ БАНКІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
С. Б. ЄГОРИЧЕВА, О. В. ШИНДЕР
НАУКОВЕ ПІЗНАННЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ
Н. А. ЯСИНСЬКА
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП
В. П. ЛЕЩУК

Освітня діяльність

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МІЖВУЗІВСЬКОЇ СПІВПРАЦІ Й ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ В УКРАЇНІ
Б. М. АНДРУШКІВ, Л. М. КОВАЛЬ, Н. Б. КИРИЧ, О. Б. ПОГАЙДАК, Л. М. МЕЛЬНИК