Том 1, № 1(69) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. М. КРАУС
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ СКЛАДОВІ
Р. П. ПІДЛИПНА
КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ ТА ОБ’ЄКТІВ СУЧАСНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Т. В. ШАБЕЛЬНИК
СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
О. М. ЛУЦКІВ
СУЧАСНЕ СЕГМЕНТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ
С. А. СЕРГІЄНКО
УПРАВЛЕНИЕ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ ЦЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА)
Т. И. ЕГОРОВА-ГУДКОВА, М. В. БОЙКО, О. Е. ЗВИРКОВ
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕФЕКТИВНОЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ
Р. О. МАСЛИК

Історія економічної думки

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ПИТАНЬ ЕКОНОМІКИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕГОСПОДАРЮВАННЯ
О. О. ТРЕГУБОВА

Економіка й управління підприємством

ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Г. Г. ЛИСАК
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІЙ БАЗІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА КОМЕРЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
П. Ю. БАЛАБАН, М. П. БАЛАБАН, Ю. В. ІВАНОВ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ НАЯВНИХ ВИЗНАЧЕНЬ
Г. В. КОЗАЧЕНКО, Т. М. АДАМЕНКО
МЕТА ТА СУБ’ЄКТИВНІ ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ
ПРОГНОЗНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ
О. І. ГЛУЩЕНКО
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В. М. БОНДАРЕНКО, З. О. ТЯГУНОВА,
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Г. Є. ЯМНЕНКО
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В. М. БІЛЯВСЬКИЙ
МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А. Є. ФАНДЄЄВА
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ «ДОТРИМАННЯ ПЛАТІЖНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПІДПРИЄМСТВА»
К. К. НОВИКОВА
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Н. Г. СЕЙСЕБАЄВА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО ПАКЕТА РЕФОРМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
А. В. КРАВЦОВА
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. П. ЛУГІВСЬКА, Л. А. ЛУГІВСЬКА
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЗДАТНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВ НАДАВАТИ ПОСЛУГИ
І. М. САБІРОВА
СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ю. Л. ЯКУБЕНКО
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТНК В УКРАЇНІ
Т. В. ШТАЛЬ, Ю. Б. ДОБРОСКОК, О. О. ТИЩЕНКО
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ» ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ
Т. І. БАТРАКОВА

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В ОБЛІКУ ЕМІТЕНТАОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В ОБЛІКУ ЕМІТЕНТА
В. В. ЄВДОКИМОВ, О. О. НЕСТЕРЕНКО
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Н. В. ШУЛЬГА

Фінанси, банківська справа та страхування

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Н. С. ПЕДЧЕНКО, В. Ю. СТРІЛЕЦЬ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ
Я. П. КВАЧ

Освітня діяльність

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАУКОВО˗ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ЧАСТИНИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
А. М. ГАФІЯК, С. В. КРОПИВНИЦЬКИЙ