№ 4(82) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
О. В. Манжура, О. В. Гаркуша, В. І. Клименко
ВІДКРИТІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ PDF
Н. Г. Базавлук, Н. В. Довбня
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ PDF
О. С. Колтунович

Economic theory and the history of economic notion

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАГАТСТВА В УКРАЇНІ PDF
О. І. Сілантьєв

Economy and management

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ PDF
О. В. Лазарєва
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ PDF
Н. Б. Кирич, С. М. Співак, І. П. Миколайчук
ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РЕНТИ СУБʼЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
І. В. Замула, Т. С. Осадча
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ю. О. Лецер
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ PDF
К. Г. Сердюков
ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. М. Бабенко
КООПЕРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ PDF
Г. М. Собчак

Accounting, analysis and auditing

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ PDF
Ю. А. Верига, Н. В. Прохар

Finance, banking and insurance

Розширення балансів центральних банків розвинених країн як головний індикатор глобальної кризи PDF
О. В. Кієвіч, М. І. Бухтик, М. П. Самоховець
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАНУ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЇХ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ PDF
Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець, Л. А. Лугівська
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
С. Б. Єгоричева, А. М. Соколова, К. Є. Осауленко
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ, ЯКІ ВИЇЖДЖАЮТЬ ЗА КОРДОН PDF
Н. В. Михайлова, В. В. Карцева
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
І. О. Стеблянко, В. І. Дорошкевич
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Г. М. Сидоренко-Мельник, Я. І. Галенко
ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ РИЗИКОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
В. М. Швайдак, П. П. Щербань

The world economy and international economic relations

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ PDF
В. В. Хачатрян
МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ І РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. І. Поліщук

Mathematical methods, models and information technologies in the economy

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ ЯК СКЛАДОВОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
М. В. Поляков

Demography, labor economics, social economics and politics

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Л. В. Степанова, О. В. Тужилкіна

Economy of the services sector

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЕСТИНАЦІЄЮ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ PDF
Г. П. Скляр, В. О. Животенко
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ PDF
О. О. Тараненко

Educational activities

ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ТА РОЛЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В НЬОМУ PDF
Л. М. Шимановська-Діанич, Л. А. Рибалко-Рак, Г. С. Бойко