АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ю. О. Лецер

Анотація


Метою статті є аналіз підходів до управління підприємствами з розробки
інформаційних технологій. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті за-
вдань здійснено за допомогою методів систематизації та узагальнення, діалектичного під-
ходу. Результати. Установлено, що ІТ-підприємство може використовувати такі принципи
управління: аморфний, ситуаційний, системний, проектний, функціональний або процесний.
Практична значущість результатів дослідження. Установлено підходи до управління, які
можуть використовуватись на кожному етапі життєвого циклу ІТ-підприємства. Подаль-
шим завданням є пошук таких ефективних інструментів підтримки прийняття управлін-
ських рішень, які б ураховували етап життєвого циклу організації та відповідні йому принципи
управління.
Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-підприємство, підхід до управління, життєвий
цикл організацій.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.