Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 6 (51) (2011) Інтернаціоналізація бізнесу в західних економічних концепціях. Анотація   PDF
Євген Вікторович Переверзєв
 
№ 54 (2012) Інформаційні потоки та розвиток туристичних підприємств. Анотація   PDF
Олена Миколаївна Іванова
 
№ 54 (2012) Інформаційні системи в процесі стратегічного управління. Анотація   PDF
Дмитро Олегович Толкачов
 
№ 5 (50) (2011) Інформаційне забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом у системі споживчої кооперації. Анотація   PDF
Віталій Анатолійович Свічкарь
 
№ 54 (2012) Іпотечний кредит і забезпечення аграрного сектора фінансовими ресурсами. Анотація   PDF
Кенул Закір кизи Шабанова
 
№ 52 (2012) Адаптація інформаційної системи торговельного підприємства до концепції маркетингового менеджменту. Анотація   PDF
Олег Володимирович Додонов
 
№ 2(58) (2013) АДАПТАЦІЯ ПРОГРАМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ДО СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І. В. ФИСУН, О. В. СОРОКОВА
 
№ 55 (2012) Адаптивність економічного інструментарію в управлінні сучасним підприємством Анотація   PDF
Іван Іванович Жигало
 
№ 3(75) (2016) АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ Анотація   PDF
Го Цзяфей
 
№ 6(62) (2013) АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ КАЗАХСТАНА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ Анотація   PDF
А. А. ТАУБАЕВ
 
№ 54 (2012) Актуалізація проблеми поєднання соціальної та економічної ефективності діяльності суб’єктів сфери культури в Україні. Анотація   PDF
Сергій Павлович Кучин
 
№ 3(59) (2013) Актуалізація розвитку інноваційних кадрових технологій в організаційному просторі господарських суб'єктів: соціально-економічна значущість проблеми та можливості реалізації Анотація   PDF
І.В. Роздольска, М.Є. Лєдовська
 
№ 5 (50) (2011) Актуальні проблеми ринкового середовища олійно-жирового комплексу України. Анотація   PDF
Юлія Вікторівна Лучкова
 
№ 6 (51) (2011) Актуальність удосконалення соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги суспільства. Анотація   PDF
Світлана Володимирівна Ничипоренко, Юлія Володимирівна Горемикіна
 
№ 2(64) (2014) АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Анотація   PDF
И. Ю. ЛАДЫКО
 
№ 2(74) (2016) АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація
О. М. Іванова
 
Том 2, № 6 (51) (2011) Амбівалентність економічних відносин і економічна безпека. Анотація   PDF
Василь Вікторович Похилюк
 
№ 6(68) (2014) АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ Анотація
Н. С. ПЕДЧЕНКО, Л. А. ЛУГІВСЬКА
 
№ 2(71) (2015) Аналiз факторiв, що зумовлюють планування i реалiзацiю комунікаційної полiтики під- приємств промисловостi будiвельних матерiалiв. Анотація
А. Ю. БЕРДІН
 
№ 2(71) (2015) АНАЛІЗ І ОЦІНКА БЕЗПЕКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Анотація
В. О. ТАЛАЛАЄВ, В. І. ТЕРЕХОВСЬКА
 
№ 1(56) (2013) Аналіз і структура ринку туристичних послуг в Україні Анотація   PDF
Софія Петрівна Грабовенська
 
№ 1(56) (2013) Аналіз інвестиційної привабливості сфери управлінського консультування Анотація
Юлія Олександрівна Оліфірова
 
№ 5 (50) (2011) Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності Полтавської області. Анотація   PDF
Анна Леонідівна Флегантова
 
№ 1(56) (2013) Аналіз інформаційних систем контролінгу Анотація   PDF
Анна Вікторівна Гутченко
 
№ 6(68) (2014) АНАЛІЗ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ Анотація
Р. П. ПІДЛИПНА
 
51 - 75 з 1068 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>