№ 2(64) (2014)

Зміст

Economics and management of national economy

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. В. ШКУРУПІЙ, А. Л. ФЛЕГАНТОВА
МЕХАНІЗМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК СТРАТЕГІЧНОГО ФАКТОРА РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Н. Ю. КУБІНІЙ, В. В. КУБІНІЙ, С. М. МОШАК, Т. В. ТЕЛИЧКО
ЦІННІСНО-РАЦІОНАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН) PDF
А. В. АРТЕМЕНКО
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ PDF
Я. М. АНТОНЮК
НОВІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ PDF
Г. А. ЗАЯЧКОВСЬКА

Economic theory and the history of economic notion

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЩОДО ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ PDF
О. Ю. ЛИТВИН

Economics and Enterprise Management

ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ З УРАХУВАННЯМ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ВИДІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. С. БАЛАН
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
О. В. МАКАРА, Д. М. ГАРАСЮК
ДИСКУСІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. В. МИХАЙЛОВА
ФОРМУВАННЯ КОНТУРУ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН НА ЗАСАДАХ СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПОТОКІВ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ PDF
А. О. КОЛОМИЦЕВА, Т. О. ЗАГОРНА
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Т. О. САЗОНОВА, А. О. КАСЯН
ВИКОРИСТАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ В ОПЕРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. В. БІЛЯВСЬКА
МОДЕЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В. М. БІЛЯВСЬКИЙ
МАРКЕТИНГ РОЗКОШІ. МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА PDF
Н. М. ПАВЛІШИНА
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є. І. ОВЧАРЕНКО
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
И. Ю. ЛАДЫКО
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ PDF
С. Ю. АЛЬОШИН
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В КООПЕРАТИВНУЮ ПРАКТИКУ УКРАИНЫ И АЗЕРБАЙДЖАНА РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ PDF
CAМИP АЛХАСОВ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОЕКТІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ PDF
С. О. АРЕФ’ЄВ
СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «АУТСОРСИНГ» PDF
Л. А. ПОЛИВАНА
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
М. В. БОСОВСЬКА

Accounting, analysis and auditing

ОБЛІКОВІ КОМУНІКАЦІЇ: КЛАСИФІКАЦІЯ, ЕТАПИ ТА КОМПОНЕНТИ PDF
В. В. МУРАВСЬКИЙ

Finance, banking and insurance

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СИСТЕМНИХ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ PDF
С. П. ПРАСОЛОВА

Educational activities

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
А. М. ГАФІЯК, С. В. КРОПИВНИЦЬКИЙ