№ 52 (2012)

Зміст

Economics and management of national economy

Створення системи прогнозів формування соціально орієнтованого регулювання національної економіки. PDF
Оксана Василівна Макара
Теоретичні обґрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу. PDF
Петро Юрійович Балабан, Альона Миколаївна Соколова
Соціальна поляризація як ключова форма вияву глобальної асиметричності. PDF
Наталія Валеріївна Безрукова
Аналізування діяльності ГТС України та особливості збереження енергоресурсів (на прикладі УМГ «Львівтрансгаз»). PDF
Ліана Іванівна Чернобай, Анна Василівна Плоска
Роль управління санаторно-курортним комплексом Автономної Республіки Крим. PDF
Олена Анатоліївна Поліщук
Генезис протоформ державно-приватного партнерства. PDF
Ілля Аркадійович Брайловський
Вплив фінансових посередників на економічне зростання в Україні. PDF
Олена Валентинівна Яріш
Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі. PDF
Ніна Миколаївна Карпенко, Кімослав Олексійович Маца
Природно-заповідні території як об’єкти екологічного туризму. PDF
Ірина Володимирівна Литовченко, Михайло Михайлович Логвин
Соціально-економічний розвиток міста Суми: проблеми та напрями їх вирішення. PDF
Костянтин Вікторович Ілляшенко, Юлія Миколаївна Майковська
Іноземне інвестування агропромислового комплексу України. PDF
Ірина Анатоліївна Іваненко, Еліна Михайлівна Коханевич
Моніторинг у системі забезпечення економічної безпеки міста. PDF
Андрій Васильович Плужник
Інструменти реалізації регіональної політики ЄС. PDF
Сергій Іванович Чертков
Правові та ментальні засади економічної соціалізації громадян в умовах трансформаційної економіки. PDF
Анна Вікторівна Артеменко
Сучасний стан і перспективи розвитку інформаційної складової економічної безпеки в умовах глобалізації. PDF
Олеся Володимирівна Федорук
Аналітичний огляд спроб трансформації механізмів фінансування охорони здоров’я в Україні. PDF
Олександр Іванович Шкапяк
Структура споживання як визначальний фактор регіональної диференціації тривалості життя населення. PDF
Віктор Іванович Корсак

Economic theory and the history of economic notion

Про соціально-економічну природу кредитної кооперації. PDF
Олександр Володимирович Гаркуша

Economics and Enterprise Management

Економічні та правові аспекти енергетичної політики України у сфері енергозбереження. PDF
Олександр Іванович Башта
Сутність і причини виникнення кризових процесів на підприємстві в сучасних умовах господарювання. PDF
Ольга Володимирівна Комеліна, Аліна Олександрівна Чайкіна
Маркетингова компонента в пропозиції інноваційної квіткової продукції. PDF
Валентина Андріївна Павлова
Адаптація інформаційної системи торговельного підприємства до концепції маркетингового менеджменту. PDF
Олег Володимирович Додонов
Механізм ідентифікації режиму використання у дослідженні потенціалу розвитку підприємства. PDF
Наталія Сергіївна Педченко
Підвищення кваліфікації персоналу на туристичних підприємствах. PDF
Марія Володимирівна Алдошина
Напрями підвищення ефективності діяльності міжнародних готельних організацій і асоціацій. PDF
Ганна Олександрівна Горіна
Управлінське рішення в системі антикризового управління. PDF
Олександр Павлович Коюда
Регіональні аспекти визначення потреби у кадрах спеціалістів з вищою освітою. PDF
Олеся Володимирівна Григор’єва, Вікторія Борисівна Васюта, Василь Васильович Васюта
Побудова та реалізація дії механізму управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України. PDF
Світлана Миколаївна Деньга
Організація внутрішнього контролю розрахунків між пов’язаними сторонами. PDF
Наталія Олександрівна Литвиненко
Особливості управління інтелектуальним капіталом туристичної компанії. PDF
Тетяна Олександрівна Гусаковська
Використання результативної сегментації для визначення потреб на ринку швидкого харчування. PDF
Тетяна Леонідівна Мітяєва
Побудова та реалізація дії механізму управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів України. PDF
Вікторія Володимирівна Карцева
Формування собівартості готельних послуг: галузеві особливості та чинники впливу. PDF
Юрій Вікторович Карпенко
Тенденції розвитку та особливості складу оборотних активів підприємств торгівлі. PDF
Наталія Олексіївна Власова, Олена Валентинівна Михайлова
Розвиток гуртової торгівлі на ринку споживчих товарів України. PDF
Андрій Іванович Тимчина
Характеристики та види конкурентних переваг підприємства в їхньому прогнозуванні. PDF
Ірина Михайлівна Труніна
Логістичне управління об’єктами розміщення: суть і основні аспекти. PDF
Артем Андрійович Шендриков
Зарубіжний досвід управління продуктивністю праці та напрями підвищення її на підприємствах роздрібної торгівлі України. PDF
Вікторія Василівна Максюта
Процес, методи та функції антикризового управління на підприємстві. PDF
Вікторія Михайлівна Маховка
Управління знаннями організацій споживчої кооперації України як важлива умова їх розвитку. PDF
Ірина Павлівна Отенко
Соціально-економічна сутність і основні принципи інтеграційних процесів в АПК. PDF
Наталія Володимирівна Зінченко
Ринки споживчої кооперації: організаційно-економічний аспект розвитку. PDF
Богдан Анатолійович Курлейко
Теоретичні основи формування регіонального продовольчого ринку. PDF
Віктор Володимирович Столяров
Конкурентостійкість підприємства як інтегратор конкурентоспроможності підприємств АПК. PDF
Володимир Віталійович Стехін
Вплив показників фінансової стійкості на ймовірність банкрутства підприємства. PDF
Сергій Васильович Капітула, Сергій Григорович Лисевич, Наталія Броніславівна Кормич, Марина Олександрівна Лосінська

Accounting, analysis and auditing

Бухгалтерський облік і звітність – основа розкриття економічних злочинів. PDF
Володимир Іванович Лазуренко, Віталій Юрійович Захарченко
Бухгалтерський облік у системі процесно-орієнтованого управління підприємством. PDF
Євгенія Анатоліївна Карпенко

Finance, banking and insurance

Удосконолення механізму управління проблемними кредитами банку. PDF
Сергій Михайлович Фролов, Віктор Михайлович Олійник, Інеса Сергіївна Гиренко
Фінансова оцінка партнерської взаємодії підприємницьких структур в Україні. PDF
Антоніна Автономівна Фастовець, Яна Олегівна Кіріченко
Удосконалення національної системи фінансового моніторингу в посткризовий період. PDF
Роксолана Михайлівна Вороніна

Educational activities

Синергетичний підхід до навчання з охорони праці. PDF
Григорій Андрійович Варення
Економічна освіта на Хмельниччині: вагомі віхи історії Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. PDF
Людмила Миколаївна Коваль, Вікторія Сергіївна Церклевич