№ 2(87) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

ПОНЯТТЯ ТА ВІДМІННОСТІ КОЛАБОРАЦІЙНИХ АЛЬЯНСІВ ВІД ІНШИХ ФОРМ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
М. П. Балабан / M. Balaban, П. Ю. Балабан / P. Balaban
Територіальні особливості структур- них змін гірничодобувних регіонів в аспекті їх сталого розвитку PDF
Є. В. Терехов / Ye. Terekhov
СУЧАСНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД PDF
О. В. Яріш / Olena Yarish, А. І. Бугаєвська / A. Buhayevska
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІВНІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ УКРАЇНИ PDF
К. В. Павлов / K. Pavlov
ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ PDF
Б. В. Вікторов / B. Viktorov

Economics and Enterprise Management

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Л. М. Шимановська-Діанич / L. Shymanovska-Dianich, Є. С. Гайденко / E. Gaydenko
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗНАНЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. І. Отенко / V. Otenko, Я. М. Стоказ / Ya. Stokaz
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВИЯВЛЕННЯ ІНСАЙДЕРІВ PDF
В. А. Панченко / V. Panchenko
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДИСТРИБУЦІЇ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ PDF
О. І. Шалева / O. Shaleva, І. М. Шиндировський / I. Shyndyrovsky, А. І. Міщук / A. Mishchuk

Accounting, analysis and auditing

ОБЛІК АКРЕДИТИВІВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF
В. А. Кулик / V. Kulyk

Finance, banking and insurance

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
В. В. Гончаренко / V. Honcharenko, А. О. Пантелеймоненко / A. Panteleymonenko, Д. В. Гончаренко / D. Goncharenko
ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗДІЙСНЕННЯ БІРЖОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
В. Л. Горбаневич / V. Horbanevich, А. Г. Драбовський / А. Drabovsky, П. В. Іванюта / P. Ivanyuta
Розвиток перестрахування на українському страховому ринку PDF
І. В. Фисун / I. FYSUN, Н. О. Демченко / N. DEMCHENKO, О. В. Худякова O. KHUDІAKOVA
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАНК ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ» PDF
В. В. Огородник / V. Ohorodnyk
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Н. М. Попадинець / N. Popadynets

Mathematical methods, models and information technologies in the economy

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В МАКРОПРОЕКТИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF
М. В. Зось-Кіор / M. Zos-Kior

Demography, labor economics, social economics and politics

МАЙНД-МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ PDF
Л. М. Шимановська-Діанич / L. Shymanovska-Dianich, О. В. Манжура / O. Manzhura, Т. Є. Іщейкін / T. Ischeykin
СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
В. Г. Горник / V. Gornik, В. І. Дармограй / V. Darmogray, В. М. Панасюк / V. Panasyuk

Economy of the services sector

Системний аналіз у діагностиці готелів PDF
А. С. Капліна / A. KAPLINA, Т. В. Капліна / T. KAPLINA
МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РОЗВАГ ТА ВІДПОЧИНКУ PDF
Н. Р. Іванечко / N. Ivanechko
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИЗМІ PDF
Ю. В. Карпенко / Yu. Karpenko

Educational activities

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ ФАХІВЦЯМИ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ PDF
М. М. Клименюк / M. Klymenyuk, І. С. Кочарян / I. Kocharjan, В. І. Щелкунов / V. Shchelkunov, В. В. Корнєєв / V. Korneev