ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ РОЗВИТКУ

Н. С. ПЕДЧЕНКО / N. Pedchenko, В. Ю. СТРІЛЕЦЬ / V. Strilets

Анотація


Метою статті є дослідження взаємовідносин держави та малого бізнесу в контексті досягнення консенсусу інтересів. Методика дослідження. Аналітичний огляд економічної літератури дозволив визначити критерії оцінки збалансованості інтересів держави та суб’єктів малого бізнесу щодо розвитку. Таксономічний інтегральний аналіз сприяв оцінці впливу держави та малого підприємництва на розвиток один одного. Графічна візуалізація допомогла визначити основні тенденції взаємовідносин держави й суб’єктів малого бізнесу та встановити факт існування дисбалансів у їх взаємодії. Результати. Визначено особливості взаємодії держави та суб’єктів малого підприємництва в напрямі забезпечення інтересів їх розвитку. Установлено важливість податкових важелів у досягненні збалансованості взаємовідносин. Досліджено підходи до оцінки податкового навантаження на бізнес різними авторами. Проведено інтегральний аналіз оцінки збалансованості впливу держави та малого бізнесу один на одного. Практична значущість результатів дослідження. Науковою новизною є побудований алгоритм оцінки збалансованості інтересів малого бізнесу та держави щодо забезпечення розвитку. Проведене дослідження дозволило визначити необхідність організації співпраці в досягненні консенсусної комплексної стратегії країни.

Ключові слова: взаємодія держави та бізнесу, розвиток малого бізнесу, забезпечення розвитку малого бізнесу, мале підприємництво, інтегральний аналіз, таксономічний аналіз.

ПОСИЛАННЯ

1. Бержанір А. Л. Становлення взаємодії влади, бізнесу та суспільства в ринкових умовах/ А. Л. Бержанір // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3 (20). – С. 18–21. 2. Бержанір А. Л. Стратегії взаємодії держави та бізнесу в умовах станволення ринкових відносин в Україні / А. Л. Бержанір, Л. Л. Стрембіцька // Економіка та управлін-

ня національним господарством. – 2016. – № 10. – С. 134–139.

3. Брехаря С. Система взаємовідносин влади і бізнесу в сучасній Україні / С. Брехаря // Наукові записки інституту політичних та національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011. – № 4 (54). – С. 190–198.

4. Буцька О. Ю. Методика оцінки податкового навантаження: порівняльний аналіз / О. Ю. Буцька // Агросвіт. – 2013. – № 24. – С. 25–27.

5. Інформація із сайта Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.01.2019). – Назва з екрана.

6. Інформація Казначейської служби України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.01.2019). – Назва з екрана.

7. Інформація Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http:// www.minregion.gov.ua/ (дата звернення: 10.01.2019). – Назва з екрана.

8. Коляда Т. Тенденції податкового регулювання малого підприємництва в умовах посткризового періоду розвитку України / Т. Коляда // Економіка. – 2012. – № 139. – С. 42–48.

9. Лоханова Н. Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємств / Н. Лоханова // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 46–49.

10. Педченко Н. С. Бюджетний потенціал регіону: оцінка та перспективи розвитку : монографія / Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 220 с.

11. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании / В. Плюта ; пер. с польск. В. В. Иванова. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 175 с.

12. Сараєва І. М. Проблеми оптимізації податкового навантаження підприємницького сектору в Україні / І. М. Сараєва, Н. І. Носова // Економічні інновації. – 2015. – № 60. – Книга ІІ. – С. 159–170.

Опубліковано: 2019-11-12


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.