№ 5(84) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Economics and management of national economy

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ PDF
І. Г. ХАНІН, М. В. ПОЛЯКОВ
СТАРТАП ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ: СУТНІСТЬ ТА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ІСНУВАННЯ PDF
О. В. ЧЕРНЯВСЬКА, Л. В. ГНИПА-ЧЕРНЕВЕЦЬКА, ВАН ЧЖИЦЄЮНЬ
МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ PDF
В. М. ПАНАСЮК
УКРАЇНА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: СУПЕРЕЧНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ PDF
Т. А. ДЕЙНЕКА
ДОМІНАНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ PDF
А. О. НАТОРІНА
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ЗАХІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ PDF
М. Ю. КОБЧЕНКО

Economics and Enterprise Management

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ВИТРАТНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
О. М. ПЕТРУК
ВНУТРІШНЯ РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕДУР В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. С. КРУТОВА
РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЕКТОРНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО, М. І. КІМУРЖИЙ
СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. П. МИКОЛАЙЧУК
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
В. А. ПАНЧЕНКО
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Н. І. ЯЛОВЕГА, В. В. СТЕЦЕНКО
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Т. П. ДОБРУНІК
СОЦІАЛЬНА ЗАЛУЧЕНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ В МЕРЕЖІ PDF
В. М. ЖУКОВСЬКА
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Л. Д. ЗАВІДНА
СУТНІСТЬ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. В. ЛОПУШИНСЬКА
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
А. Є. УВАРОВА
МЕХАНІЗМ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕНОВАЦІЙ У ФУНКЦІОНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА PDF
А. І. ЛІВІНСЬКИЙ

Accounting, analysis and auditing

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. А. КУЛИК

Finance, banking and insurance

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АРХІВІВ БАНКУ ЯК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КІБЕРАТАКАМ PDF
М. Ю. БОГОСЛАВСЬКИЙ
МАРШРУТИ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ PDF
М. Б. ЧИЖЕВСЬКА, О. А. ТИМОФЕЄВА
ДЕТЕРМІНАЦІЯ РИЗИКІВ СПІВПРАЦІ ІЗ СУМНІВНИМ КЛІЄНТОМ У РАМКАХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ PDF
Ю. В. ГІРМАН
НАБУТТЯ ОЗНАК НЕВІДКЛАДНОСТІ ВХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛУ В ХОДІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКАМИ PDF
А. І. ЛЕХІЦЬКИЙ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА PDF
Б. В. СЕРОТЮК

The world economy and international economic relations

МОДЕЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КРАЇН ЩОДО ЇХ ВКЛЮЧЕННЯ У ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ PDF
Ю. В. ВЛАСЕНКО

Mathematical methods, models and information technologies in the economy

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ PDF
В. В. ІВАНОВА

Demography, labor economics, social economics and politics

ДИВЕРГЕНТНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ДІАГНОСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА МАЛИХ ТА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ PDF
Г. Т. П’ЯТНИЦЬКА, В. О. ПЕНЮК
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СУСПІЛЬНА ЦІННІСТЬ ТА СКЛАДОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ PDF
А. М. КОЛОТ
СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ PDF
О. В. БОРОВИКОВ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ PDF
Г. Г. КАЗАРЯН
МЕТОДИКА ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О. О. КРАВЧЕНКО
МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У СИСТЕМІ ДИСТРИБУЦІЇ PDF
А. І. КОСТИШИНА

Economy of the services sector

ОСОБИСТІСТЬ І БЛАГО ТУРИЗМУ: ПОСТНЕКЛАСИЧНІ СТУДІЇ PDF
Г. П. СКЛЯР
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ PDF
В. О. ГЛУШКО

Educational activities

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО