ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Й ТЕХНОЛОГІЇ У ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

А. М. Гафіяк, М. В. Єрмолаєва

Анотація


Мета статті: дослідження систем комп’ютерної алгебри, що існують, аналіз їх переваг і недоліків; виявлення недоліків у питанні аналізу ефективності вибору спеціальних математичних пакетів під час підготовки фахівців із фінансового обліку й аудиту та шляхів їх усунення. Статтю присвячено розробці системи вимог щодо вибору системи комп’ютерної алгебри з метою покращення якості освітніх послуг. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Доцільний вибір і використання систем комп’ютерної алгебри дозволяє покращити якість освітніх послуг. Широкий набір засобів для комп’ютерної підтримки аналітичних, обчислювальних та графічних операцій роблять сучасні системи комп’ютерної алгебри одним з основних засобів у професійній діяльності, їх опанування й використання в навчальному процесі призводить до підвищення рівня професійної підготовки та компетентності студентів. Практична значущість результатів дослідження. У статті запропоновано систему вимог щодо вибору системи комп’ютерної алгебри для покращення якості освітніх послуг. Обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів сприятиме збільшенню ефективності освітньої діяльності. Основні наукові положення статті можна використовувати в навчанні майбутніх фахівців з обліку та аудиту.
Ключові слова: програмне забезпечення, система комп’ютерної алгебри, інформаційні технології, бухгалтерський облік.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.