№ 55 (2012)

Зміст

Economics and management of national economy

Методичні основи індикативного управління економічною безпекою національної економіки PDF
Віталій Юрійович Захарченко
Оптимізація економіко-організаційного механізму як шляху до підвищення ефективності функціонування теплового господарства в регіоні PDF
Віталія В’ячеславівна Скриль
Тіньова економіка в контексті інвестиційно-інноваційного розвитку країни PDF
Наталія Миколаївна Краус
Формування пріоритетних напрямів регулювання потоків у місті. PDF
Марина Федорівна Аверкина
Місце фондового ринку в системі забезпечення фінансової безпеки країни PDF
Тарас Іванович Воробець
Злиття та поглинання: проблеми в українській практиці PDF
Ольга Миколаївна Твердомед
Принципи забезпечення конкурентоспроможності регіонів на засадах упровадження альтернативних джерел енергії PDF
Олена Василівна Чикор
Зміна галузевої структури промисловості у великих містах і регіональних центрах Азербайджану PDF
Закір Намін Емінов
Управління якістю діяльності підприємств ринку освітніх послуг PDF
Ірина Геннадіївна Павленко
Структурно-функціональні зрушення на вторинному ринку ОВДП в Україні (2010–2012 рр.) і їх наслідки PDF
Олександр Вікторович Процько
Процес подолання труднощів створення інновацій PDF
Зорина Володимирівна Юринець
Соціально-економічна систематизація країн світу методом кластерного аналізу PDF
Павло Васильович Шуканов
Вплив добробуту і якості життя на відтворювальні процеси населення на Україні. PDF
Андрій Анатолійович Роскладка, Світлана Аркадіївна Веремей

Economic theory and the history of economic notion

Державне регулювання кредитної кооперації Наддніпрянської України до і після встановлення радянської влади PDF
Олександр Володимирович Гаркуша

Economics and Enterprise Management

Інновації на промисловому підприємстві та специфіка їх реалізації PDF
Елеонора Миколаївна Забарна, Катерина Ігорівна Дімітрашко
Проблеми обслуговування туристів на залізничному транспорті PDF
Вікторія Олександрівна Ткач, Олена Ігорівна Почечун
Формування потенціалу розвитку підприємства PDF
Наталія Віталіївна Касьянова
Особливості вибору моделі управління персоналом при виході української компанії на зовнішній ринок PDF
Наталія Валеріївна Безрукова, Катерина Андріївна Снітко
Порівняльний аналіз економічного потенціалу і резервів зростання товарообігу РайСТ PDF
Віктор Іванович Громов, Олена Євгенівна Нілова
Особливості стратегічного маркетингу на підприємствах харчової галузі України PDF
Ірина Анатоліївна Артеменко, Надія Михайлівна Книш
Регіональні диспропорції в рівні розвитку соціальної інфраструктури України PDF
Тетяна Миколаївна Кришталь
Особливості оцінки конкурентоспроможності підприємства PDF
Ольга Володимирівна Кокорєва
Екологічний менеджмент у системі управління конкурентоспроможністю промислового підприємства PDF
Геннадій Миколайович Ротанов
Методологічні та практичні аспекти планування та прогнозування ресурсного забезпечення підприємства PDF
Ольга Петрівна Лугівська
Основні засади ефективності управління персоналом PDF
Лариса Миколаївна Гасюк
Управління процесами взаємовідносин консалтингового підприємства з потенційними клієнтами PDF
Ольга Володимирівна Бондар
Методичні підходи до оцінки інформаційного потенціалу підприємства PDF
Дмитро Володимирович Дячков
Формування механізму комплексної реструктуризації підприємства PDF
Ірина Володимирівна Угрімова
Сучасні аспекти теоретичних підходів до управління персоналом PDF
Тетяна Володимирівна Вакуленко
Удосконалення оцінювання трудового потенціалу в контексті забезпечення ефективності діяльності торговельних підприємств PDF
Лариса Валентинівна Степанова
Концептуальні підходи до управління потенціалом розвитку підприємства PDF
Оксана Олексіївна Іванець
Структурні елементи соціально-економічного потенціалу регіону PDF
Тетяна Костянтинівна Чубін
Особливості структури управлінського персоналу на підприємствах споживчої кооперації України PDF
Олександр Іванович Глущенко
Економічна сутність ефективності функціонування сучасного підприємства PDF
Галина Федорівна Герега
Теоретичні аспекти управлінського персоналу та його ролі у підвищенні конкурентоспроможності підприємства PDF
Андрій Валентинович Баско
Методичні підходи до формування комплексної оцінки ефективності навчання та інноваційного розвитку персоналу підприємства PDF
Олександр Євгенович Колєсніков, Людмила Михайлівна Шимановська-Діанич
Теоретичні аспекти професійної компетентності працівників PDF
Володимир Олексійович Вітюнін
Управління витратами виробництва інноваційної продукції машинобудівного підприємства PDF
Юлія Геннадіївна Львова
Результат адаптації підприємства в забезпеченні його економічної безпеки PDF
Юлія Леонідівна Степанова
Теоретичні основи ефективності трудової діяльності в сучасних умовах PDF
Владислав Олександрович Студенець
Структурно-динамічні особливості розвитку регіональної торгової мережі споживчої кооперації України PDF
Наталя Михайлівна Тягунова, Ольга Миколаївна Вечірко
Адаптивність економічного інструментарію в управлінні сучасним підприємством PDF
Іван Іванович Жигало
Інструментарій діагностування фінансового стану в процесі формування антикризової програми підприємства PDF
Євген Олександрович Григоренко
Про підходи до визначення критеріїв і показників оцінки заготівельної діяльності кооперативних організацій і підприємств у сучасних умовах. PDF
Богдан Васильович Зима, Галина Іванівна Зима
Теоретичні аспекти формування тактичних механізмів реалізації стратегій розвитку підприємств у ринкових умовах господарювання PDF
Валентин Анатолійович Власенко
Потенціал підприємства як економічна система PDF
Кирило Ігорович Чумаков
Концептуальні основи формування та функціонування фінансового механізму вертикально-інтегрованих компаній PDF
Юлія Володимирівна Петленко
Інноваційна складова системи енергозбереження на промислових підприємствах PDF
В. Ю. Цейко
Організаційні форми підприємництва та їх ефективність в умовах ринкових перетворень агросфери PDF
Людмила Миколаївна Коваль
Олігополістична координація інтегрованих структур на ринку інфокомунікаційних послуг України. PDF
Віктор Васильович Коваль

Accounting, analysis and auditing

Облік доходів платників єдиного податку: сучасна практика, проблеми, способи вдосконалення PDF
Євгенія Анатоліївна Карпенко
Розвиток законодавства про бухгалтерський облік в Україні та Російській Федерації PDF
Юстина Андріївна Верига, Світлана Гаврилівна Хозяєва
Бухгалтерський облік вартості підприємства як специфічного товару PDF
Максим Вікторович Корягін

Finance, banking and insurance

Страхування і перестрахування ризиків суб’єктів зеленого туризму як необхідна умова його розвитку PDF
Георгій Павлович Скляр, Ірина Владиславівна Фисун
Методичні засади ефективного управління фінансовими ресурсами на стадії виконання бюджетів PDF
Костянтин Вікторович Ілляшенко, Тетяна Олексіївна Ілляшенко
Інституціональні підходи стратегічного бюджетного планування PDF
Наталя Володимирівна Савчук
Порогові та цільові значення показників моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства PDF
Вікторія Олександрівна Козуб
Реформування житлово-комунального господарства як засіб нарощення бюджетного потенціалу регіону PDF
Вікторія Юріївна Ігнатенко
Пріоритетні напрями державного фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів PDF
Наталія Дмитрівна Собкова
Основи фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств PDF
Алла Сергіївна Олексієнко
Методи комплексної оцінки стратегічної фінансової позиції та фінансового потенціалу підприємств PDF
Тетяна Сергіївна Колєснік