СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАГРОМАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАГАТСТВА В УКРАЇНІ

О. І. Сілантьєв

Анотація


Мета публікації полягає в дослідженні макроекономічних тенденцій нагромадження та використання національного багатства України. Методика дослідження. Було використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: метод порівнянь і комплексної оцінки, статистичний та економіко-математичний методи. Результати. Розраховано показники динаміки номінального та реального ВВП, ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності (ВВП за ПКС), валового національного доходу (ВНД), абсолютних чистих і скорегованих чистих заощаджень, обсягу та частки інвестицій у ВВП України, зовнішньої торгівлі (імпорту та експорту), сукупного, медіанного, фінансового та нефінансового багатства, багатства на одну дорослу людину й обсяг боргів і проведено аналіз отриманих результатів. Виявлено негативну в короткостроковому періоді (2013–2016 рр.) тенденцію зменшення багатства в Україні та позитивну – у довгостроковому періоді (2000–2016 рр.). Об’єктивність оцінки даних дозволила обґрунтувати можливість виходу економіки України із кризи за умов стабілізації військово-політичної ситуації в Україні. Одночасно враховано, що у 2017 р. стан економіки України залишається вкрай важким. Спостерігається від’ємне сальдо первинних доходів, переважає тенденція вивезення доходів із країни, має місце неефективність споживання накопиченого національного багатства. Дослідженням установлено, що хоча Україна й генерувала нові блага та послуги для задоволення суспільних потреб, їх продукування, з точки зору суспільної корисності та витрат на виробництво, було збитковим. Починаючи із 2013 року, багатство домогосподарств в Україні невпинно зменшувалось. У структурі багатства на одну дорослу людину суттєво переважало нефінансове багатство. Зафіксовано також дуже високу нерівномірність розподілу багатства, створеного у країні. Практична значущість результатів дослідження. Передумовою будь-якого стратегічного планування є ідентифікація тенденцій економічної динаміки. Результати, отримані в дослідженні, можуть бути використані під час формування стратегії майбутньої макроекономічної політики України, що в сучасних умовах євроінтеграції є особливо важливим.
Ключові слова: багатство, інвестиції, валовий внутрішній продукт, чисті заощадження, сальдо торгового балансу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.