ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

О. О. Тараненко

Анотація


Економічна стійкість є важливим інструментом забезпечення ефективного
функціонування підприємств індустрії туризму. Метою статті є формування підходу для
прогнозування економічної стійкості підприємств індустрії туризму як складової управління
цим процесом. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено
за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синте-
зу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу, аналізу ієрархій. Результати.
Проведений аналіз підходів до прогнозування економічної стійкості підприємств сфери по-
слуг дозволив виявити низку обмежень, що негативно впливають на точність результатів
прогнозування. Для їх усунення у процесі прогнозування економічної стійкості підприємств
індустрії туризму запропоновано використовувати метод аналізу ієрархій. Практична зна-
чущість результатів дослідження. Економічну стійкість підприємств індустрії туризму
доцільно прогнозувати за допомогою методу аналізу ієрархій, що дозволяє формувати комп-
лекс першочергових заходів забезпечення економічної стійкості відповідно до прогнозних
умов зовнішнього середовища з урахуванням досягнутого підприємством стану внутрішньо-
го середовища.
Ключові слова: економічна стійкість, прогнозування, планування, підприємство, туризм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.