КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Н. Б. Кирич, С. М. Співак, І. П. Миколайчук

Анотація


Мета статті полягає у визначенні критеріїв оцінювання ефективності функ-
ціонування підприємств в умовах об’єднань територіальних громад на засадах ґрунтовного
вивчення процесів розвитку підприємств та підприємницької діяльності. Методика дослі-
дження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загально-
наукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагаль-
нення, діалектичного підходу. Результати. У статті встановлено, що в умовах повного ре-
гіонального господарського розрахунку й досі немає загальновизнаних критеріїв визначення
оцінки ефективності виробництва та єдиного методичного підходу до визначення показника,
за яким можна комплексно оцінити ступінь господарсько-фінансової стабільності підприєм-
ства, його можливості системно покращувати фінансовий стан у довгостроковій перспек-
тиві на загальному фоні реалізації адміністративно-територіальної реформи. Проблема
розглядається в умовах добровільного об’єднання територіальних громад. Практична зна-
чущість результатів дослідження. Запропоновано використання європейських підходів до
забезпечення стабільного розвитку економіки підприємств.
Ключові слова: критерії, показники, підприємство, об’єднання територіальних громад,
виробництво, економіка, держава.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.