Розширення балансів центральних банків розвинених країн як головний індикатор глобальної кризи

О. В. Кієвіч, М. І. Бухтик, М. П. Самоховець

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні балансів центральних банків розвинених
країн як головного індикатора глобальної кризи. Методика дослідження. Вирішення по-
ставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних
методів дослідження: бібліографічного аналізу літератури та інтернет-матеріалів, аналізу
статистики, вивчення та узагальнення отриманих даних, таких експериментально-тео-
ретичних методів, як індукція та дедукція. Результати. У статті аналізується зростання
боргового навантаження в розвинених країнах світу та його вплив на політику їх централь-
них банків (ЦБ) у питаннях монетарного стимулювання глобальної економіки. Практична
значущість результатів дослідження. Обґрунтовується той факт, що ЦБ розвинених
країн у найближчому майбутньому не зможуть припинити монетарне стимулювання та іс-
тотно скоротити обсяги активів на своїх балансах без серйозних негативних наслідків для
світової економіки.
Ключові слова: світова економіка, боргове навантаження, центральні банки, кількісне
пом’якшення, глобальна криза.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.