КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

О. В. Манжура, О. В. Гаркуша, В. І. Клименко

Анотація


Мета статті полягає в з’ясуванні особливостей формування концептуальних підходів щодо розвитку системи кредитної кооперації, визначенні найважливіших проблем у розвитку кредитної кооперації, розгляду найбільш дискусійних пропозицій Держфінпослуг щодо змін до концепції розвитку системи кредитної кооперації. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: наукового аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результатом дослідження є розгляд найважливіших проблем розвитку кредитних спілок і можливостей їх вирішення на основі розробки чіткого концептуального бачення розвитку кредитно-кооперативного сектора національної економіки. Визначено та розглянуто найбільш дискусійні пропозиції Держфінпослуг щодо змін до Концепції розвитку системи кредитної кооперації. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що надзвичайно важливим напрямом удосконалення державного регулювання сектора кредитних спілок є формування концептуальних підходів щодо розвитку системи кредитної кооперації в Україні. Саме концепція розвитку системи кредитної кооперації є тим документом, що визначає стратегічні напрями державної політики у сфері розвитку сектора кооперативного кредитування з мінімально можливим втручанням держави та принципами функціонування системи кредитної кооперації з урахуванням позитивного міжнародного досвіду.
Ключові слова: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, концепція розвитку, кредитна кооперація.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.