РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ

В. В. Хачатрян

Анотація


Метою публікації є узагальнення сучасних факторів впливу на підприємницький потенціал підприємств та обґрунтування інструментів управління його реалізацією за умов глобалізації й інтеграції. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких методів: аналізу та синтезу, систематизації, узагальнення та порівняння, діалектичного підходу. Результати. Узагальнено результати дослідження ринкових тенденцій глобалізації й інтеграції та їх впливу на можливості формування і реалізації підприємницького потенціалу промислових підприємств. Констатовано, що міжнародний інтеграційний процес є взаємодоповнювальним та узгодженим. Так, під впливом іноземних конкурентів менеджмент підприємств реалізує заходи щодо вдосконалення свого виробничого потенціалу, уможливлюючи вихід на міжнародний ринок. Крім того, міжнародна інтеграція сприяє формуванню ефективної ринкової стратегії підприємства. Практична значущість результатів дослідження. Побудовано модель формування підприємницького потенціалу за умов глобалізації та міжнародної інтеграції. Зроблено висновок про те, що сучасний етап розвитку економіки вимагає нових підходів до розуміння ефективного функціонування й управління підприємницьким потенціалом, а подальший розвиток промислової галузі передбачає встановлення стійких партнерських зв’язків як між українськими підприємствами, так і зарубіжними партнерами щодо міжнародного інноваційного, науково-технічного співробітництва та забезпечення передумов розвитку підприємницького потенціалу.
Ключові слова: ринок, фактори впливу, глобалізація, інтеграція, кооперація, підприємницький потенціал, механізм управління, розвиток, конкурентоспроможність.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.