ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТАНУ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ІНДИКАТОРІВ ТА ЇХ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець, Л. А. Лугівська

Анотація


Метою статті є визначення індикаторів та їх порогових значень під час оцінки
стану боргової безпеки України. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети
використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. У ході визначення індикато-
рів і порогових значень ідентифікації стану боргової безпеки України використано методи
наукової абстракції та порівняльного аналізу. Дослідження сучасного стану боргової безпеки
країни здійснено на основі методів порівняльного й ретроспективного аналізу. Результати.
У статті проведено порівняльний аналіз існуючих методик ідентифікації боргової безпеки
країни за допомогою відносних показників (індикаторів) та їх порогових значень. Практична
значущість результатів дослідження. Визначені у статті індикатори боргової безпеки
та їх порогове значення дозволять гармонізувати боргову політику з потребами стимулю-
вання інвестиційної й інноваційної активності держави та завданням максимізації добробуту
в довгостроковому періоді.
Ключові слова: індикатори, порогове значення, ідентифікація, боргова безпека держави.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.