ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

І. О. Стеблянко, В. І. Дорошкевич

Анотація


Мета дослідження – удосконалення фінансових механізмів державного регу-
лювання економічної безпеки національного господарства в умовах євроінтеграції. Предмет
дослідження – теоретичні, методичні та практичні основи забезпечення національної безпе-
ки. Методика дослідження. Методами проведення дослідження є загальнонаукові прийоми
аналізу й синтезу, системний підхід. Результатом дослідження стало обґрунтування дефі-
ніції фінансової безпеки держави як багатогранної категорії, складової економічної безпеки,
яка є індикатором захищеності національних інтересів і створює необхідні фінансові умови
для стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечує її стійкість до фінансо-
вих шоків та дисбалансів, гарантує збереження не тільки цілісності та єдності фінансової
системи держави, але і її суверенітету. Практична значущість результатів досліджен-
ня. Установлено, що регулювання економічної безпеки національного господарства в умовах
євроінтеграції України полягає в необхідності підвищення рівня прозорості й підзвітності у
сфері управління державними фінансами, гармонізації виборчого законодавства та фінансу-
вання політичних партій, розширення сфери запровадження ІТ-рішень та автоматизації про-
цесів управління державними фінансами, які існують.
Ключові слова: фінансові механізми, державне регулювання, економічна безпека, націо-
нальне господарство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.