СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

О. В. Лазарєва

Анотація


Метою статті є обґрунтування стратегічних орієнтирів розвитку антикризового управління сільськогосподарським землекористуванням. Методика дослідження. Використано методи структурно-логічного аналізу, наукового узагальнення та систематизації для визначення сутності антикризового управління сільськогосподарським землекористуванням, а також критичного аналізу – для порівняння альтернативних підходів до антикризового управління. Результати. У статті проаналізовано підходи до висвітлення терміна «антикризове управління». Наведено причини виникнення кризи в сільськогосподарському землекористуванні. Указано, що основними аспектами здійснення антикризового управління в землекористуванні є: розробка економіко-екологічного механізму управління кризовими процесами; визначення часового фактору у вирішенні наявних проблем; діагностика ресурсних можливостей об’єкта антикризового управління; реалізація сукупності заходів, орієнтованих на стабілізацію діяльності суб’єкта господарювання на землі; контроль за виконанням запланованих заходів (аналіз відхилень); упровадження заходів, передбачених для досягнення стратегічних цілей посткризового стану. Представлено цілі антикризового управління, розкрито особливості антикризового управління в сільськогосподарському землекористуванні. Висвітлено стратегічні орієнтири антикризового управління сільськогосподарським землекористуванням. Наголошено, що антикризове управління сільськогосподарським землекористуванням представляє собою об’єктивний і неупереджений аналіз змісту виявлених проблем, з’ясування причин кризи, закономірностей її протікання, можливих сценаріїв та наслідків виходу з неї. Практична значущість результатів дослідження. Доведено, що ефективність антикризових заходів у сфері землекористування залежатиме від взаємодії всіх рівнів – загальнодержавного, регіонального та місцевого, що в кінцевому підсумку дозволить закласти основи для сучасної модернізації сільськогосподарського землекористування, забезпечивши обнадійливі якісні зрушення в ньому.
Ключові слова: криза, антикризове управління, сільськогосподарське землекористування, стратегічні орієнтири, форсайт, територіальні громади.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.