ОСОБЛИВОСТІ КОНСОЛІДАЦІЇ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УМОВАХ РИЗИКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

В. М. Швайдак, П. П. Щербань

Анотація


Метою роботи є виокремлення особливостей та ризиків у ході процесу інте-
грації небанківських фінансових посередників у єдиний конгломерат. Методика дослідження.
Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і
спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діа-
лектичного підходу. Результати. У рамках даної статті було досліджено особливості про-
цесів об’єднання, консолідації, інтеграції та поглинання небанківських фінансових посередни-
ків у єдиний конгломерат. Уточнено безпосередній вплив фінансових посередників на процеси
інтеграції між учасниками конгломерату та стратегічні підходи до їх інтеграції. Практична
значущість результатів дослідження. Проведено аналіз ризиків, що виникають у ході кон-
солідації небанківських фінансових посередників, та встановлено рамки їх ідентифікації.
Ключові слова: небанківські фінансові посередники, інтеграція, консолідація, фінансовий
конгломерат, ризики консолідації, поглинання фінансових установ, інформаційне об’єднання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.