УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Г. М. Сидоренко-Мельник, Я. І. Галенко

Анотація


Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних і практичних засад управ-
ління фінансовою рівновагою підприємства на основі формування механізму її забезпечення.
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою
таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, системати-
зації та узагальнення. Результати. Узагальнено теоретичні засади формування механіз-
му забезпечення фінансової рівноваги підприємства та окреслено напрями його практичної
реалізації в системі фінансового менеджменту. Практична значущість результатів до-
слідження. У статті обґрунтовано, що формування механізму забезпечення фінансової рів-
новаги виступає основою розробки стратегії фінансової стабілізації через підтримку та від-
новлення фінансової рівноваги, формування ознак адаптивності й оперативності реагування
на зовнішні та внутрішні подразники.
Ключові слова: фінансова рівновага, фінансовий менеджмент, фінансовий механізм.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.