МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ, ЯКІ ВИЇЖДЖАЮТЬ ЗА КОРДОН

Н. В. Михайлова, В. В. Карцева

Анотація


Метою статті є визначення особливостей та умов проведення медичного
страхування у сфері туризму. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті
завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження:
аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати.
Аналізуючи та систематизуючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто сутність
медичного страхування туристів, які виїжджають за кордон, а також визначено особливос-
ті й основні умови його проведення. Практична значущість результатів дослідження. У
статті обґрунтовано, що в умовах динамічного розвитку туристичної галузі в Україні, про-
ведення медичного страхування туристів має важливе значення. Визначення особливостей
та умов здійснення медичного страхування туристів, які виїжджають за кордон, сприятиме
більшій обізнаності подорожуючих щодо убезпечення власних медичних витрат та гарантії
отримання своєчасної і якісної медичної допомоги.
Ключові слова: страхування, медичне страхування туристів, медичний асистанс, медич-
на допомога, раптове захворювання, екстрена медична допомога.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.