КООПЕРУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

Г. М. Собчак

Анотація


Метою статті є з’ясування особливостей і переваг кооперування дрібних учас-
ників ринку стоматологічних послуг для підготовки наукового підґрунтя започаткування ко-
оперативів стоматологів в Україні. Методика дослідження. Основою методичного інстру-
ментарію даного дослідження стали методи аналізу та синтезу, застосовані для найбільш
ефективної реалізації поставленої мети. Результати. Розкрито сутність організації коопе-
ративів стоматологів, з’ясовано їх основні переваги. Акцентовано на доцільності створення
таких кооперативів в Україні в середовищі дрібних підприємств із надання стоматологічних
послуг. Практична значущість результатів дослідження. Доведено, що завдання коопе-
ративів стоматологів співпадають із проблемами дрібних суб’єктів ринку стоматологічних
послуг; установлено, що ці економічні організації мають цілу низку переваг і нових можливос-
тей для їх учасників; членство дрібних підприємців-стоматологів у кооперативі забезпечує
їм значну економію на витратах, що може сприяти перегляду цінової політики на користь
численних споживачів.
Ключові слова: кооперація, обслуговувальні кооперативи, стоматологічні кооперативи,
стоматологічні послуги.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.