ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДЕСТИНАЦІЄЮ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Г. П. Скляр, В. О. Животенко

Анотація


Мета статті полягає у формуванні системи антикризового управління дестинацією в умовах модернізації сфери туризму. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, узагальнення та порівняння, розрахунково-аналітичного методу. Результати. У статті розглянуто особливості формування системи антикризового управління дестинацією в умовах модернізації сфери туризму в напрямку розвитку горизонтальної системи управління регіонами та через призму приватно-державного партнерства. Практична значущість результатів дослідження. Визначено основні причини зародження та розвитку кризових явищ у сфері туризму. Разом із тим обґрунтовано причини незбалансованості сфери туризму та визначено, що кожна туристична дестинація має власну стратегію розвитку, яка не завжди співпадає зі стратегіями й тактикою поведінки підприємств, які обслуговують туристичні потоки кожної окремої дестинації. Зазначено чинники, які найбільше впливають на формування кризових явищ туристичної дестинації.
Ключові слова: туризм, дестинація, криза, антикризове управління, модернізаційна парадигма, екстернальні теорії кризи, інтернальні теорії кризи.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.