МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

С. Б. Єгоричева, А. М. Соколова, К. Є. Осауленко

Анотація


Мета статті полягає у визначенні механізму функціонування ринку лізингових
послуг в Україні та обґрунтуванні напрямів його вдосконалення. Методика дослідження. Під
час дослідження використано спектр загальнонаукових і спеціальних методів економічних
досліджень, а саме: методи систематизації та узагальнення, порівняльного, статистич-
ного та структурно-функціонального аналізу, графічного зображення даних. Результати.
Спираючись на теоретичні основи лізингу як виду фінансової послуги, розроблено механізм
функціонування ринку лізингових послуг в умовах ринкової економіки. Надано визначення цьо-
го поняття та охарактеризовано його складові. Виявлено проблеми, тенденції розвитку
та запропоновано шляхи вдосконалення механізму функціонування ринку лізингових послуг
в Україні з метою підвищення його ефективності. Практична значущість результатів
дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих заходів сприятиме
збільшенню обсягу лізингових послуг. Основні наукові положення статті можна використову-
вати у практиці діяльності суб’єктів господарювання на ринку лізингових послуг.
Ключові слова: лізинг, лізингові послуги, ринок лізингових послуг, механізм функціонуван-
ня, принципи лізингу, функції лізингу.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.