ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

О. М. Бабенко

Анотація


Мета статті полягає в ідентифікації ключових елементів формування стра-
тегії розвитку лідерства в управлінні персоналом підприємств ресторанного господарства.
У статті обґрунтувано актуальність розробки та реалізації стратегії розвитку лідерства
на підприємствах ресторанного господарства. Методика дослідження. Вирішення по-
ставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних
методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати.
Показано взаємозв’язки та взаємозалежності стратегії розвитку лідерства й корпоратив-
ної і ділової стратегій підприємства. Визначено елементи стратегії розвитку лідерства на
підприємствах ресторанного господарства. Практична значущість результатів дослі-
дження. Ідентифіковано такі напрями формування (розділи) стратегії розвитку лідерства
на підприємствах ресторанного господарства, як формування необхідної чисельності ліде-
рів, розвиток їх якісних характеристик, формування навиків та поведінки лідерів, реалізація
потенціалу лідерства у сфері розвитку лояльності споживачів, використання креативності
лідерів у цілях модернізації бізнес-стратегії, формування системи колективного лідерства,
становлення передумов для формування нових лідерів.
Ключові слова: лідерство, підприємства ресторанного господарства, управління персо-
налом, стратегія розвитку.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.