КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА: СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Л. В. Степанова, О. В. Тужилкіна

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні історичного та функціонального генезису поняття «корпоративна культура», сучасного ступеня залучення України в міжнародний поділ праці. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, узагальнення та порівняння, розрахунково-аналітичного методу. Результати. Визначено основні підходи до розгляду поняття (функціональний, психологічний, описовий, історико-генетичний, нормативний), вивчення яких уможливлює формування напрямів удосконалення корпоративної культури. Практична значущість результатів дослідження. Установлено, що вивчення підходів до визначення сутності корпоративної культури уможливлює формування напрямів для її подальшого вдосконалення.
Ключові слова: культура, корпоративна культура, організація, переконання, норми, цінності, поведінка працівників.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.