ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ТА РОЛЬ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В НЬОМУ

Л. М. Шимановська-Діанич, Л. А. Рибалко-Рак, Г. С. Бойко

Анотація


Метою статті є дослідження процесу становлення економіки знань та визначення ролі вищого навчального закладу в ньому. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації, узагальнення та порівняння, розрахунково-аналітичного методу. Результати. Досліджено економічну сутність категорії «економіка знань» із позиції аналізу змісту найбільш поширених понять. Ураховуючи отримані результати, у поданому дослідженні запропоновано власне визначення поняття «економіка знань» на основі застосування методів аналізу, синтезу, узагальнення, що враховує багатоаспектність зазначеного поняття. Обґрунтовано, що проаналізовані підходи й авторська розробка в основі змісту поняття «економіка знань» передбачають розгляд знання як інструменту прискорення темпів науково-технічного прогресу та підвищення рівня життя в суспільстві. Практична значущість результатів дослідження. Доведено, що визначальною тенденцією розвитку сучасного суспільства є зниження ролі матеріальних факторів виробництва й підвищення значимості таких основних виробничих ресурсів, як інформація та знання. Відбувається формування економіки знань та інноваційного суспільства.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, економіка знань, освіта, знання, розвиток.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.