Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 5(61) (2013) Характеристика параметрів модернізаційного потенціалу економіки регіонів Анотація   PDF
М. Й. Гедз
 
№ 5(61) (2013) Характеристика стратегічних інструментів соціально-економічного розвитку регіонів Анотація   PDF
О. А. Годлевська
 
№ 52 (2012) Характеристики та види конкурентних переваг підприємства в їхньому прогнозуванні. Анотація   PDF
Ірина Михайлівна Труніна
 
№ 3(65) (2014) ЦІННІСНО-РАЦІОНАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН) Анотація
А. В. АРТЕМЕНКО
 
№ 2(64) (2014) ЦІННІСНО-РАЦІОНАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН) Анотація   PDF
А. В. АРТЕМЕНКО
 
Том 2, № 1(69) (2015) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СИНТЕЗОВАНОГО КАПІТАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація
Т. А. ВЛАСЕНКО
 
№ 1(56) (2013) Чинники, що визначають формування конкурентоспроможності національної економіки Анотація   PDF
Зорина Володимирівна Юринець
 
№ 3(65) (2014) ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ Анотація
Є. А. ХАРЛАН
 
№ 4(60) (2013) Шляхи вдосконалення системи навчання у сфері гостинності Анотація   PDF
А. О. Корніяка, Т. П. Голікова
 
№ 6(68) (2014) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АСПЕКТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація
М. О. ДЖАМАН, Г. О. ГОНЧАРОВ
 
№ 2(58) (2013) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РІВНЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Анотація   PDF
О. М. МОМОТ
 
№ 6 (51) (2011) Шляхи отримання конкурентної переваги як фактор успіху діяльності підприємства. Анотація   PDF
Ольга Олександрівна Крикун, В Н Колосова
 
№ 5 (50) (2011) Якісний опис управління інноваційним розвитком підприємства: особливості, умови, характеристики та принципи. Анотація   PDF
Тетяна Євгенівна Оболенська
 
№ 4(76) (2016) ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ ВІДТВОРЕННЯМ Анотація   PDF
О. В. БЕРВЕНО, В. В. БРОНИЦЬКА
 
№ 2(74) (2016) ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ Анотація
І. М. Мельник
 
№ 1(56) (2013) Якість трудового життя та розвиток соціально-трудових відносин Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Бервено
 
№ 5 (50) (2011) Якості вітчизняного підприємництва та їх становлення наприкінці XIX – на початку XX ст. Анотація   PDF
Ігор Валерійович Лантух
 
№ 5(61) (2013) Ґенеза концепцій управління персоналом підприємства Анотація   PDF
Н. А. Гебер
 
1051 - 1068 з 1068 результатів << < 38 39 40 41 42 43