№ 6(62) (2013)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

Інвестиційне забезпечення розвитку ринку житлової нерухомості: процеси та результативність PDF
В. П. Пилипчук
Понятійний апарат розвитку концепції інфраструктурних досліджень в економіці PDF
Р. М. Бугріменко
СУЧАСНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ РОБОЧОЇ СИЛИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
О. В. ГОРЯЧОВ
Аналіз використання інструментів інвестиційного забезпечення та підтримки інноваційних процесів на регіональному рівні PDF
С. А. Дегтярьова, В. В. Похилюк
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ПРОЯВ РЕГУЛЯТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ PDF
К. О. ХАЗАХ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК СТРАТЕГИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ PDF
Е. Ю. КРАВЧЕНКО
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ PDF
Н. В. CИМКИНА

Економіка й управління підприємством

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ЗАРУБІЖНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
В. П. ПИСАРЕНКО
СТРУКТУРА ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРА PDF
О. П. ДЯКІВ, С. А. Прохоровська
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ PDF
В. В. МАКСЮТА
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА PDF
Г. А. ЕНИКЕЕВА
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ PDF
М. Ю. БАРНА
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
К. І. ГАЙДАЙ
СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
Л. О. ДОРОГАНЬ-ПИСАРЕНКО
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗРОСТАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ PDF
О. О. ТИЩЕНКО
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ PDF
Л. В. СОЛОВЬЕВА
МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВНУТРЕННЕГО РАСЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ PDF
Т. Ф. ТАРАСОВА, В. Я. БАШКАТОВА
КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
О. В. ТУЖИЛКІНА
ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТРИБУЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. А. КОСТИШИНА, А. І. КОСТИШИНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ У ХОДІ МОМЕНТНОВИБІРКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ З МЕТОЮ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ПАРКУВАННЯ У МІСТІ PDF
О. М. ПОЛIЩУК
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Ю. Амосов, А. О. Черняєва
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
О. С. НОСЕНКО
Механізм формування та розвитку робітничих кадрів підприємства PDF
Н. Л. ГАВКАЛОВА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ АТМОСФЕРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Т. Є. ІЩЕЙКІН

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПРОДУКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД PDF
С. М. ДЕНЬГА

Фінанси, банківська справа та страхування

МОДЕЛЬ ВЫРОЖДЕННОЙ ИНФЛЯЦИИ PDF
С. А. КОВАЛЕНКО, А. А. МИНЧЕНКО
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА СТРАН С РАСТУЩИМИ РЫНКАМИ PDF
О. А. ЗОЛОТАРЕВА, О. А. ТЕЛЯК

Освітня діяльність

АКТИВИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ КАЗАХСТАНА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ PDF
А. А. ТАУБАЕВ
КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО PDF
М. ЖИВИТЕРЕ, В. П. РЯЩЕНКО