№ 2(74) (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
М. В. Зось-Кіор
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
В. Ф. Іванюта
Продовольча безпека: цілі та оцінка
G. Kundieva
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
М. М. Гусейнов
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. В. Лозова
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ
А. Ю. Зелінський

Економіка й управління підприємством

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ КООПЕРАТИВНИХ СИСТЕМ (НОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ)
В. В. Гончаренко, А. І. Мілька
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Л. М. Шимановська-Діанич
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИЗМУ
Л. В. Дробиш
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. П. Колонтаєвський, Д. О. Шаповаленко
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БІЗНЕСУ
О. П. Лугівська, Л. А. Лугівська
ЯКІСТЬ ПРИБУТКУ ЯК ЗАСІБ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
І. М. Мельник
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ РИНКУ
О. М. Зінченко
АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
О. М. Іванова
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
А. С. Капліна
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
В. В. Нестефоренко
УЧАСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ – ВАГОМИЙ ФАКТОР ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД
О. В. Орлов
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
В. О. Сергійчук

Фінанси, банківська справа та страхування

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
В. В. Гладка
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
А. М. Соколова

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

ЕКОНОМІКА ДАНИХ ЯК НОВИЙ ЕТАП ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
В. С. Білозубенко, М. В. Поляков

Освітня діяльність

СПОСОБИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Р. В. Манн