№ 3(72) (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Економіка й управління національним господарством

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
Т. А. КОСТИШИНА
СТАНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТ У ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ
Н. В. ПРЯМУХІНА
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
О. Ю. ЛИТВИН
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Д. Г. ШУШПАНОВ
ОСНОВИ ПАРАДИГМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
І. В. КОЛУПАЄВА
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ: ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
С. П. КОВАЛЬЧУК
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА УКРАЇНИ
С. О. ГРИГОРЬЄВ

Історія економічної думки

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «БАГАТСТВО»
О. І. СІЛАНТЬЄВ

Економіка й управління підприємством

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ДИСТРИБУЦІЄЮ В КОМПАНІЇ
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, Т. Є. ІЩЕЙКІН
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИЧИН ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ЗМІНАМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
О. С. БОГМА
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ АНАЛІТИЧНОСТІ ТА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
І. М. НАЗАРЕНКО
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА
Я. О. БАРИБІНА
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. СИНИЦЯ
УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
А. С. КАПЛІНА
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
В. Г. СОБОЛЕВ
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ
О. С. КРИВОРУЧКО
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ
О. А. ШОВКОВА
МЕХАНІЗМ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИНТЕЗУ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У ПРАКТИКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАТ «ФІТОФАРМ»
О. К. СКРИЛЬ
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І. О. МАТВІЙЧУК

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Н. Й. РАДІОНОВА
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Л. В. ЧИЖЕВСЬКА, В. А. КУЛИК

Фінанси, банківська справа та страхування

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЗА СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ В УКРАЇНІ
Т. П. ГУДЗЬ
БАНКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Л. В. ЛЕВЧЕНКО
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ПОДАЛЬШОГО ЗРОСТАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
А. О. ШПАКОВСЬКИЙ