№ 4(76) (2016)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

РОЛЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ PDF
О. В. КОФАНОВА
РОЛЬ РЕКЛАМНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ PDF
Н. В. КАРПЕНКО, А. М. ЗАХАРЕНКО-СЕЛЕЗНЬОВА
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ЕТАПИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ РИНКОВОГО ТИПУ PDF
М. П. БАЛАБАН, П. Ю. БАЛАБАН
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОВИРОБНИЦТВА PDF
О. В. ВАЩУК
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
О. М. ГРУБЛЯК, А.О. МОЛОДОВСЬКИЙ

Економіка й управління підприємством

ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОФАКТОРНОГО КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
В. А. ГРОСУЛ, Т. Є. ІЩЕЙКІН
ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
К. Ю. ВЕРГАЛ
КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ PDF
І. В. МІЛАШ
СКЛАДОВІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Д. В. КРИЛОВ
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Г. М. СИДОРЕНКО-МЕЛЬНИК, І. В. БОГИНЯ
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
А. В. БИТИЙ
СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
М. В. ГОНЧАР
НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ РИЗИКІВ – ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є. О. ЖУК
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОФІСНОГО ПРОСТОРУ PDF
О. І. КОВАЛЬЧУК

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

РОЗРАХУНКИ ГОТІВКОЮ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОБЛІК PDF
В. А. КУЛИК
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Н. В. ФІРСОВА, Р. Є. ЖЕЛІЗНЯК

Фінанси, банківська справа та страхування

УПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІПОТЕЧНОГО РИНКУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
В. І. ЛЮБИМОВ
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ PDF
Н. С. ПЕДЧЕНКО, В. Ю. СТРІЛЕЦЬ, Л. А. ЛУГІВСЬКА
МАТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. П. ГУДЗЬ
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Г. В. КОВАЛЕНКО
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Н. В. МИХАЙЛОВА, А. І. КРАВЦОВА

Demography, labor economics, social economics and politics

ЕКОЛОГІЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СПОЖИВАЧІВ: ОБЛІКОВИЙ І МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТИ PDF
І. В. ЗАМУЛА
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМ ВІДТВОРЕННЯМ PDF
О. В. БЕРВЕНО, В. В. БРОНИЦЬКА

Economy of the services sector

ТУРИЗМ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК − ОБНАДІЙЛИВА ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА PDF
А. ТРОФІМОВ, Т. МЕРЕНІУЦ

Освітня діяльність

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОЇ АЛГЕБРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ PDF
А. М. ГАФІЯК, С. В. КРОПИВНИЦЬКИЙ
ОЗНАКИ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
Д. М. ЗАГІРНЯК

Рецензії, анотації, реферати

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ЕПОХИ Про книгу Д. Лук’яненка, А. Поручника, Я. Столярчук «Міжнародна економіка» PDF
О. В. ШКУРУПІЙ