ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ЛОЯЛЬНИХ КЛІЄНТІВ
10.37734/2409-6873-2020-3-8

А. М. Захаренко-Селезньова / A. Zakharenko-Seleznyova

Анотація


Мета статті полягає в розкритті специфіки участі виробничого підприємства у виставковій діяльності, використанні маркетингових інструментів впливу на формування групи лояльності клієнтів, висвітленні практичного досвіду участі виробничого підприємства в галузевих виставках. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті цілей та завдань реалізовано за допомогою відповідних загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, логічного підходу. Результати. Визначено необхідність використання виставкової діяльності у практиці формування групи лояльних клієнтів. Розкрито суть роботи стендистів під час виставок; увагу зосереджено на висвітленні специфіки галузевих виставок, використанні комунікаційних інструментів маркетингу. Виходячи з цього, установлено, що в умовах жорсткої конкуренції саме виставкова діяльність як інструмент впливу надає можливість формування групи лояльних клієнтів. Практична значущість результатів дослідження. Практичний досвід виробничого підприємства рекомендовано для застосування під час планування участі в галузевих виставках, їх ретельного підбору, а показники прибутку від участі у виставках доводять, що виставкова діяльність дійсно є інструментом впливу на формування групи лояльності клієнтів.

Ключові слова: виставкова діяльність, промислове підприємство, галузева виставка, лояльні клієнти, конверсія виставки.

ПОСИЛАННЯ

1. Антоненко І. Я. Виставкова діяльність в Україні: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання / І. Я. Антоненко, Т. П. Дупляк // Економічний часопис ХХІ. – 2013. – № 11–12 (1). – С. 74–78.

2. Барлоу Дж. Скарга – це подарунок. Як зберегти лояльність клієнтів / Дж. Барлоу, К. Мьоллер. – Київ : Наш Формат, 2018. – 280 с.

3. Ґраббс Л. Уроки лояльності. Досвід компанії «Southwest Airlines». Погляд ізсередини / Л. Ґраббс. – Харків : Фабула, 2018. – 160 с.

4. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

5. Дупляк Т. П. Методи реклами на виставках / Т. П. Дупляк // Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. «Реклама: інтеграція теорії та практики» (м. Київ) 21 листопада 2014 р. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 52–53.

6. Божкова В. В. Виставкова діяльність як ефективний інструмент просування промислової продукції на нові ринки збуту [Електронний ресурс] / В. В. Божкова, А. С. Чикалова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

7. Виставкова діяльність в Україні : статистичний бюлетень / за ред. І. В. Калачової. – Київ : Держкомстат України, 2013. – 53 с. – Режим доступу: https://www.expo.org.ua/ua/ statistics.php (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

8. Ткаченко Т. І. Виставковий бізнес [Електронний ресурс] : монографія / Т. І. Ткаченко, Т. П. Дупляк. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. – 244 с. – Режим доступу: https://knute.edu.ua/file/MTc=/d2116e05dbe2 65f4faab2d503db8ba1e.pdf (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

9. Іваннікова М. М. Маркетингове управління лояльністю споживачів [Електронний ресурс] / М. М. Іваннікова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 3. – С. 62– 70. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu. ua/handle/123456789/4944 (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

10. Ивашова Н. Как сделать выставку рентабельным маркетинговым инструментом / Н. Ивашова // Маркетинг и реклама. – 2007. – № 9 (133). – С. 31–33.

11. Карпенко Н. В. Управління маркетинговою політикою підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Карпенко // Науковий вісник ПУЕТ. – 2011. – № 5(50). – С. 231–234. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/ files/journals/1/articles/64/public/64-212-1- PB.pdf (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

12. Карпенко Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс] : монографія / Н. В. Карпенко. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 363 с. – Режим доступу: http://elib.puet. edu.ua/action.php?kt_path_info=lm.web. view&fDocumentId=252889 (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

13. Кузьминчук Н. В. Теоретико-методичні аспекти оцінки лояльності споживачів як об’єктивна умова розвитку підприємництва [Електронний ресурс] / Н. В. Кузьминчук, Т. М. Куценко, О. Ю. Терованесова // Проблеми економіки. – 2019. – № 1(39). – С. 102–108. – Режим доступу: http://oaji. net/articles/2019/728-1558003032.pdf (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

14. Сайт Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki /%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D 0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

15. Офіційний сайт ТОВ «Консорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// konsort.com.ua/ (дата звернення: 20.08.20209). – Назва з екрана.

16. Международные дни поля в Украине 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://latifundist.com/sobytiya/2377-mezhdunarodnye-dni-polya-v-ukraine-2019 (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

17. Офіційний сайт «Агропорт Форум. Мережа регіональних агрофорумів з розвитку фермерства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://agroport.ua/forum (дата звернення: 20.08.2020). – Назва з екрана.

Опубліковано: 2021-04-07


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.