№ 53 (2012)

Зміст

Економіка й управління національним господарством

Особливості розвитку соціально орієнтованої підприємницької діяльності. PDF
Оксана Василівна Макара
Пріоритетні напрями активізації державної конкурентної політики у сфері малого та середнього підприємництва в Україні. PDF
Петро Юрійович Лазур
Основні недоліки ринкового механізму і способи їх усунення при формуванні економічного механізму інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі. PDF
Василь Олександрович Олійник
Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти. PDF
Георгій Павлович Скляр, Ніна Миколаївна Карпенко
Соціально-економічна ідеологія українського сьогодення та перспективи кооперативного життя. PDF
Ігор Анатолійович Фареній
Освітній рівень населення як фактор економічного зростання регіону. PDF
Людмила Володимирівна Дробиш
Інституційні чинники формування відносин власності в національній економіці. PDF
Наталія Володимирівна Оленцевич
Сучасні особливості розвитку світового ринку одягу. PDF
Ірина Анатоліївна Іваненко, Ольга Валеріївна Пенчева
Сутнісний зміст поняття «продовольча безпека». PDF
Євген Юрійович Новіков
Концепція економічної безпеки міст України в умовах глобалізації. PDF
Андрій Васильович Плужник
Оцінка асиметрії інноваційного розвитку Європейського Союзу. PDF
Белал Хассуна
Інституційні детермінанти механізму активізації стратегічного потенціалу національної економіки. PDF
Мирослава Юріївна Шеверя
Кластер як стратегічний ресурс формування інноваційного потенціалу національної економіки. PDF
Володимир Володимирович Кубіній
Синергетичний ефект кластерних утворень у регіоні. PDF
Галина Валеріївна Іванченко
Удосконалення механізму формування бюджетного потенціалу регіонів на основі методу кластеризації. PDF
Вікторія Юріївна Ігнатенко
Концепція розвитку промислового туризму в Україні. PDF
Євген Юрійович Колосінський, Мар’яна Іванівна Колосінська
Визначення сутності соціального капіталу споживчої кооперації. PDF
Наталія Валентинівна Мокєрова
Вплив глобалізації на розвиток кооперативної нормативної бази. PDF
Юрій Сергійович Радченко
Вплив циклічності на національну економіку. PDF
Сергій Володимирович Лютий

Економіка й управління підприємством

Використання концептуальних положень інноваційної логістики у сфері послуг. PDF
Тетяна Миколаївна Скоробогатова
Маркетинговий аудит як інструмент антикризового управління на прикладі підприємств харчової галузі. PDF
Петро Миколайович Майданевич
Упровадження корпоративних технологій управління в Україні. PDF
Олександр Іванович Момот, Юлія Ігорівна Норенко
Особливості формування соціальної складової інноваційної політики Європейського Союзу. PDF
Володимир Станіславович Білозубенко, Ольга Вікторівна Абрашка
Управління економічним потенціалом промислових підприємств. PDF
Олена Михайлівна Азарян
Лідерство за визначенням «Артхашастри» Каутільї. PDF
Олексій Олексійович Нестуля
Інноваційні підходи до формування маркетингових комунікацій на фармацевтичному ринку. PDF
Наталія Володимирівна Карпенко
Державна інноваційна політика в Автономній Республіці Крим. PDF
Ірина Геннадіївна Павленко
Визначення рівня задоволеності споживачів як основна умова конкурентоспроможності ВНЗ на ринку надання освітніх послуг. PDF
Валентина Василівна Полянко, Наталя Стефанівна Канут
Методичні підходи до оцінки організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств. PDF
Наталія Михайлівна Тягунова, Злата Олександрівна Тягунова
Передумови створення системи економічної безпеки стратегічного альянсу. PDF
Лілія Євгенівна Шульженко
Етапи планування ресурсного контуру якісного розвитку промислового підприємства. PDF
Ігор Сергійович Грозний
Діяльність вищих навчальних закладів України в умовах сучасної конкуренції. PDF
Юрій Васильович Іванов
Діагностика процесів діяльності ВНЗ в умовах інформаційної невизначеності: ефективне використання діаграм поведінки процесу. PDF
Андрій Анатолійович Роскладка
Торговельні мережі як особлива форма концентрації у роздрібній торгівлі. PDF
Наталія Олексіївна Власова, Ольга Сергіївна Ковінько
Проблематика формування системи оцінки персоналу підприємств і організацій споживчої кооперації України. PDF
Олена Петрівна Білінська
Застосування категорії «режим використання» в контексті системного підходу до потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації при стратегічному управлінні. PDF
Наталія Сергіївна Педченко
Використання результативної сегментації для визначення потреб на ринку швидкого харчування. PDF
Тетяна Леонідівна Мітяєва
Особливості управління інформаційними потоками туристичних підприємств. PDF
Олена Миколаївна Іванова
Методичний підхід до оцінки стадії розвитку системи управління знаннями організацій споживчої кооперації України. PDF
Марія Олексіївна Лисенко
Критерії проведення оцінки економічної діяльності та управління рівнем конкурентоспроможності підприємства. PDF
Світлана Василівна Остряніна
Перспективні види реклами сільського туризму. PDF
Оксана Іванівна Голубовська
Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на рівень інноваційного потенціалу підприємств легкої промисловості. PDF
Ірина Володимирівна Родіонова
Теоретичні та методичні положення організаційного забезпечення виробництва промислового підприємства. PDF
Марія Євгенівна Ігошина
Теоретичні аспекти стратегічним управління. PDF
Назакет Рафік кизи Гасанова
Особливості сучасного етапу еволюції та основні напрями енергетичної політики Європейського Союзу. PDF
Станіслав Володимирович Ішков
Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 1). PDF
Тимур Євгенович Іщейкін
Методика оцінки ефективності стратегічного управління маркетингом послуг підприємств сфери фізичної культури і спорту. PDF
Сергій Ярославович Войтович, Ірина Петрівна Потапюк
Визначення мотивації в управлінні: теоретичні підходи. PDF
Лариса Миколаївна Гасюк
Оцінка в системі управління людським капіталом підприємств ресторанного господарства. PDF
Діана Валеріївна Грек

Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

Роль міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в забезпеченні уніфікації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні та досвід їх застосування. PDF
Микола Олександрович Любимов, Світлана Іванівна Мельник
Проблеми обліку та контролю об’єктів інтелектуальної власності. PDF
Володимир Іванович Лазуренко, Віталій Юрійович Захарченко

Фінанси, банківська справа та страхування

Сутність поняття «боргова політика держави». PDF
Наталія Сергіївна Педченко, Леся Анатоліївна Лугівська
Проблеми прогнозування податкових надходжень до Державного бюджету України. PDF
Костянтин Вікторович Ілляшенко, Ганна Миколаївна Левченко
Термінологічна визначеність і однозначність фінансових показників (частина 2). PDF
Олександр Васильович Зайцев
Брендинг як складова комплексу маркетингових комунікацій банку. PDF
Світлана Борисівна Єгоричева
Факторний аналіз валютного курсу в Україні. PDF
Євген Юрійович Власенко, Ігор Геннадійович Брітченко

Освітня діяльність

Формування критичного мислення студентів. PDF
Валерій Григорович Никифоренко
Модель оцінювання економічної безпеки ВНЗ. PDF
Геннадій Дмитрович Тюлєнєв