ВПЛИВ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ НА СТАН ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

С. П. ПРАСОЛОВА / S. Prasolova

Анотація


Мета статті полягає в дослідженні причинно-наслідкових зв’язків між дієвістю
процентних каналів монетарного трансмісійного механізму НБУ та станом грошово-кре-
дитної безпеки України на основі аналізу основних індикаторів такої безпеки за період 2008–
2017 рр., а також формуванні пропозицій щодо розробки системної процентної політики НБУ
в посткризовий період. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснено за
допомогою таких загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: групування, порів-
няння, аналізу коефіцієнтів, трендового аналізу, синтезу та абстрактно-логічного методу.
Результати. За результатами оцінки впливу процентної політики НБУ на стан грошово-
кредитної безпеки України за останні 10 років сформовані пропозиції щодо розробки систем-
ної процентної політики центрального банку. Практична значущість результатів дослі-
дження. Сформовані у статті пропозиції щодо розробки системної процентної політики НБУ
в посткризовий період спрямовані на досягнення внутрішньої рівноваги між рівнями інфляції
та економічного зростання для забезпечення на цій основі грошово-кредитної безпеки країни
на довгострокову перспективу.
Ключові слова: процентна політика, трансмісійний механізм, грошово-кредитна безпека,
економічне зростання.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.